Leta i den här bloggen

fredag 16 september 2016

Paksusuolen tyypilliset lyhyet rasvahapot SCFA

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27510655

 Isotooppitutkimuksia* on tehty terveiden henkilöiden colon-alueella muodostuneitten lyhyitten  rasvahappojen (SCFA) systeemisestä saatavuudesta ja aineenvaihdunnasta. 

J Physiol. 2016 Aug 11. doi: 10.1113/JP272613. [Epub ahead of print]

Systemic availability and metabolism of colonic-derived short-chain fatty acids in healthy subjects - a stable isotope study.


TIIVISTELMÄ, Abstract

 Lyhytketjuiset tyydyttyneet rasvahapot etikkahappo C2:0), propionihappo(C3:0) ja voihappo( C4:0)  ovat bakteerien aineenvaihduntatuotteita, jotka välittävät vuorovaikutusta dieetin, mikrobifloran  ja isäntäkehon kesken. 


  • The short-chain fatty acids (SCFAs), acetate, propionate and butyrate are bacterial metabolites that mediate the interaction between diet, the microbiota and the host. 
 Tässä artikkelissa  mitattiin määrällisesti  SCFA- rasvahappojen  systeeminen saatavuus ja niiden  sijoittuminen biologisesti relevantteihin molekyyleihin.
  • In this study, the systemic availability of SCFAs and their incorporation into biologically relevant molecules was quantified.
 Tutkimuksessa merkattiin  13C-isotoopeilla(*) etikkahappoa, propionihappoa ja voihappoa ja niitä asetettiin colonalueelle 12 terveelle henkilölle kapseleissa ja mitattiin   isotoopilla (*) merkattujen tyydyttyneiden rasvahappojen (*SCFA)  ja *glukoosin,  *kolesterolin  ja rasvahappojen (*FA)  plasmapitoisuudet. Samoin mitattiin  suolistofloran kyky tuottaa voihappoa (C4:0).
  • Known amounts of 13 C-labelled acetate, propionate and butyrate were introduced in the colon of 12 healthy subjects using colon delivery capsules and plasma levels of 13 C-SCFAs and of 13 C-glucose, 13 C-cholesterol and 13 C-fatty acids were measured. The butyrate producing capacity of the intestinal microbiota was quantified as well. 
 Colonalueelle asetettujen *rasvahappojen  systeeminen  saatavuus oli *etikkahapolla 36 %, *propionihapolla 9% ja *voihapolla 2%.Se interkonversio , mikä näissä hapoissa oli tavallisinta, oli *etikkahapon muuttuminen *voihapoksi (24%) colon- mikrobifloran vaikutuksesta eikä se korreloinut fekaalinäytteiden voihapontuottokapasiteettiin.
  • Systemic availability of colonic-administered acetate, propionate and butyrate was 36%, 9% and 2%, respectively. Conversion of acetate into butyrate (24%) was the most prevalent interconversion by the colonic microbiota and was not related to the butyrate-producing capacity in the faecal samples. 
Alle 1%  merkatusta *etikkahaposta asettui *kolesteroliin ja alle 15% asettui *rasvahappoihin.  Coloniin  asetetusta  *propionihaposta asettui *glukoosiin 6%.  SCFA-rasvahapot* erittyivät  pääasiassa keuhkojen kautta isotooppia kantavaksi  CO2- hiilidioksidiksi* oksidoitumisen  jälkeen, kun taas  alle 0,05%  SCFA*:sta  erittyi virtsaan.
  • Less than 1% of administered acetate was incorporated into cholesterol and < 15% in fatty acids. On average, 6% of colonic propionate was incorporated into glucose. The SCFAs were mainly excreted via the lungs after oxidation to 13 CO2 whereas less than 0.05% of the SCFAs were excreted into urine. 
 Nämä tulokset   tekevät mahdolliseksi arvioida  ja mitata määrällisesti  tulevaisuudessa SCFA- rasvahappojen tuotantoa ihmisen colonissa   C13-isotoopilla merkatuista kuiduista* mittaamalla  merkattujen SCFA*- rasvahappojen pitoisuudet verestä.
  • These results will allow future evaluation and quantification of SCFAs production from 13 C-labelled fibres in the human colon by measuring 13 C-labelled SCFA concentrations in blood. 
  • This article is protected by copyright. All rights reserved.
Suomennos 16.9. 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar