Leta i den här bloggen

lördag 3 september 2016

(7.4.) NNR 2012: Ravintorasva ja kehonpaino

LÄHDE: NNR 2012,
Sivut 217-238. 
Nord 2014002
 ISBN 978-92-893-2670-4

(7.4.) Kehonpaino, Body weight, (sivu 230)

Interventiotutkimukset ovat osoittaneet, että ad libitum ( mielen kukaan) nautitut vähempirasvaiset dieetit antavat oman osansa kehonpainon alenemiseen, vaikkakin vaikutus on rajallista, ja kontrolloiduissa sokkokokeissa on osoitettu 6 kuukauden - 8 vuoden ajalta keskimääräistä painonlaskua 1,4- 1,6 kg. Prospektiiviset kohorttitutkimukset eivät anna viitettä rasvansaannin ja kehonpainon välisestä liittymästä, mikä on vastakohtaa jokseenkin erilaisille tuloksille, mitä kontrolloiduista sokkokokeista on saatu.
Schwabin työryhmän systemaattinen katsaus antaa johtopäätökseksi, että kontrolloiduista sokkokokeista saatu näyttö positiivisesta liittymästä ravintorasvan määrän ( kvantiteetin) ja kehon painon kesken on havaittu todennäköiseksi. Ei ole mitään näyttöä siitä, että rasvan laadulla ( kvaliteetti) olisi jotain vaikutusta kehon painoon.
  • Intervention studies have shown that reduced fat diets consumed ad libitum contribute to weight reduction, although the effect is limited and RCTs with duration from six months to over eight years have shown average weight losses of 1,4- 1,6 kg. Results from prospective cohort studies do not indicate any association between fat intake and body weight in contrast to the somewhat different results from the RCTs. The evidence from RCTs for positive association between the amount of dietary fat and body weight was found to be probable in the SR by Schwab et aliae. There is no evidence that the quality of fat has any effect on body weight.
Suomennos 3.9. 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar