Leta i den här bloggen

måndag 5 september 2016

(7.7.)NNR 2012: Ravintorasva ja pahanlaatuinen kasvain.LÄHDE: NNR 2012,
Sivut 217-238. 
Nord 2014002
 ISBN 978-92-893-2670-4

(7.7.) Syöpä, cancer, sivut 233-4

Eläinkoetutkimuksissa ravintorasvan saanti edistää rintasyövän ja paksunsuolen syövän kehittymistä. Kokeelliset tutkimukset viittaavat myös siihen, että omega3-rasvahapot vastavaikuttaisivat syöpäsolun proliferoitumiseen, päinvastoin kuin omega6-rasvahapot. Kuitenkin epidemiologisissa tutkimuksissa on saatu sekalaisia tuloksia ravintorasvan ja syöpäriskin välisestä assosiaatiosta. Sellaiset epäsuhtaiset tulokset voisivat selittyä osittain ravintorasvojen monimutkaisesta koostumuksesta ja ravinnon muista bioaktiiveista yhdisteistä tai useista hämäävistä faktoreista kuten lääkkeitten käytöstä, ajallisestikin epävakaista ruokailutottumuksista tai geneettisistä variaatioista aineenvaihdunnan avainentsyymeissä.
  • In experimental animal studies, fat intake promotes the development of breast cancer and colon cancer. Experimental studies also suggest that n-3 fatty acids counteract cancer cell proliferation, and n-6 fatty acids tend to have the opposite effect. However, epidemiological studies examining the link between dietary fats and cancer risk have reached mixed results. Such discrepancies can partly be explained by the complex composition of dietary fat and the presence of other bioactive compounds in the diet or by diverse confounding factors such as drug use, unstable food habits over time, or genetic variations in key metabolising enzymes.
Naisten tavallisimpia syöpämuotoja on rintasyöpä, mutta Schwabin työryhmän systemaattisessa katsauksessa ei havaittu naisilla vaihdevuosien jälkeen mitään liittymää rintasyöpäriskillä ja ravintorasvan kokonaissaannilla; vakuuttavaa näyttöä ei arvioitu saadun systemaattisessa katsauksessa myöskään ravintorasvalaatujen saannista ja rasvalaatujen kudosmerkitsijöistä. Schwabin työryhmä ei SR- katsauksessaan havainnut mitään assosiaatiota kokonaisasvan tai erilaatuisten rasvojen saannin ja muiden syöpätyyppienkään kesken: Tässä mainitut syöpätyypit: endometriumsyöpä, paksu- ja peräsuolen syöpä, haimasyöpä, ruokatorvisyöpä, mahasyöpä, munuaissolusyöpä, rakkosyöpä, keuhkosyöpä tai ihosyöpä. Kuitenkin oli viitteellistä näyttöä positiivisesta liittymästä munasarjasyövän ja tyydyttyneitten rasvahappojen saannin kesken. Viitteellistä näyttöä oli käänteisestä liittymästä alfalinoleenihapon (ALA) saannin ja eturauhassyövän riskin kesken.
  • Breast cancer is the major cancer type in women, and the studies included in the SR by Schwab and aliae did not find any association between the risk of breast cancer and the intake of total fat in postmenopausal women. The evidence regarding both the intake and tissue markers of the quality of dietary fat was also evaluated as inconclusive in the SR by Schwab et aliae. No association with the intake of total fat or quality of fat with other types of cancer, i.e. endometrial, colorectal, pancreatic, oesophageal, gastric, renal cell, bladder, lung, or skin cancer, was found in the SR by Schwab et al. However for ovarian cancer the evidence for a positive association with the intake of SFA is suggestive. There is also suggestive evidence for an inverse association with intake of ALA and risk of prostate cancer.

Vaikkakin Schwabin työryhmän kriteerit systemaattiseen katsaukseen sisällytetyistä tutkimuksista poikkesivat jonkin verran WCRF/AICR:n kriteereistä niin yleispiirteiltään yhteenvedot ovat samankaltaisia. Kuitenkin WCRF/AICR:n raportissa tehtiin johtopäätös, että rasvan kokonaissaannin ja vaihdevuosien jälkeisen rintasyöpäriskin ja keuhkosyöpäriskin välisestä assosiaatiosta on rajallista viitettä. Samoin on rajallista viitettä kohonneesta paksu- ja peräsuolen syövän riskistä käytettäessä eläinperäisiä rasvoja sisältäviä elintarvikkeita.
  • Although the criteria for including studies were slightly different for the SR by Schwab and co-workers and the World Cancer Cesearch Fund/American Institute of Cancer Research (WCRF/AICR) report, the overall conclusion are generally similar. However, the WCRF/AICR report concluded that the evidence is limited-suggestive for a link between total fat and an increased risk of postmenopausal breast cancer and lung cancer.There was also limited-suggestive evidence for an increased risk of foods containing fat of animal origin and colorectal cancer.
WCRF/AICR- raportin mukaan on epäsuoraa liittymää energiatiheitten ravintojen ja syövän kesken sekä todennäköistä tai vakuuttavaa näyttöä on myös keholihavuuden ja useimpien syöpätyyppien kesken. Mielenkiintoinen seikka tuli esiin eräässä systemaattisessa katsauksessa ruokatottumuksista: johtopäätöksenä oli että ”harkitun järkevät ” ruokatottumukset assosioituvat vähempään rintasyöpäriskiin, kun taas ”länsimaistuneet” ravintomallit liittyvät lisääntyneeseen riskiin. (NNR 2012 kertoo tästä enemmän kappaleessa Foods and food patterns. Guidelines for a healthy diet). Ravintorasvan laatu on mahdollisesti lähempänä tieteellisiä suosituksia ”harkitun järkevissä” ruokailutottumuksissa verrattuna ”länsimaistuneisiin” ravitsemusmalleihin.
  • According to the WCRF/AICR report there is an indirect link between energy dense diets and cancer, and the evidence indicates, a probably or convincing link between body fatness and most cancer types. Interestingly, an SR of food pattern studies concluded that so called ”prudent” dietary pattern are associated with reduced breast cancer risk while ”Westernized” dietary patterns are associated with increased risk (See chapter on Foods and food patterns. Guidelines for a healthy diet). The quality of dietary fat is potentially closer to the recommendations in ”prudent” dietary patterns compared to ”Westernized” dietary patterns.
Suom. 5. 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar