Leta i den här bloggen

torsdag 15 september 2016

Malonate, malonaattihappo (propanedioate) 3C- molekyyli

https://en.wikipedia.org/wiki/Malonate
Malonaattijoni  ( propanedioate)  on hahmolta meripihkahapon tapainen dikarboksyylihappo, mutta siltä puuttuu   CH2-CH2- ryhmä, joka voisi osallistua dehydrogenaatioreaktioon kuten meripihkhappo voi (succinate). Kuitenkin se kilpailee entsyymistä meripihkapon kanssa ja  tämä molekyyli  toimii  kemiallisesti  soluhengityksen  vähentäjänä. Se on suksinaattidehydrogenaasi -entsyymin kompetitiivinen inhibiittori (estäjä) .

 Mitä kertoo Wikipedia malonaatista .  CH3(COOH), dikarboksyylinen metyyli.

Malonate

From Wikipedia, the free encyclopedia

Chemical structure of the malonate ion.
The malonate or propanedioate ion is CH2(COO)22− (malonic acid minus two hydrogen ions). Malonate compounds include salts and esters of malonic acid,

  •  Entä jos malonaatti aktivoituu CoA-tekijällä? Ja milloin se aktivoituisi?

Wikipediasta löytyy siihenkin valmis ajatus kirjallisessa muodossa.Malonyl CO ei ole ensin "malonihappo joka aktivoituu"  vaan se syntetisoituu  aktivoidusta etikkahaposta   ja biotiinin avustuksella lisätään CO2- hiilidioksidiryhmä ( bikarbonaatista) , jolloin muodostuu malonyyli-CoA. Se on tarkasti säädelty  aineenvaihdunnallinen moduli, lego ja MCAT-entsyymi  siirtää tästä malonaatti-osan  (Asyyli-ntsyymii-kompleksiin tai asetyyli-entsyymiin-komplekiin ja niin saadaan  3C pidempi molekyyli ensin, muta  se kondensoituu ja irrotaayhden CO2- ryhmän., joka kuului malonihappoon ja oli juuri se joka oli lisätty biotiinilla. 
Tämä lähde kertoo, että MCAT entsyymi  osallistuu  myös polyketidisynteesiin , ketomuodoista polymerisoituja . molekyylejä luonnossa kuten bakteereissa. tässä artikkeli maintise niille entsyymin PKS, polyketidisyntetaasin.   mutta ihmisestä tiedetään nyt ainakin  että  4C kokoa   beta-OH-muoto voihappovaiheesta - voi  polymerisoitua . (PHB). Spontaanistiko?  Fosfaatithan osallsituvat  puskuritoimintaan soluissa ja polymeroituvat ketjut  ovat inerttejä valmiina. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Malonyl-CoA

From Wikipedia, the free encyclopedia
Malonyl-CoA
Malonyl-CoA2.svg
Identifiers
524-14-1 Yes
ChemSpider 10213 Yes
MeSH Malonyl+CoA
PubChem 869
Properties
C24H38N7O19P3S
Molar mass 853.582
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Yes verify (what is Yes ?)
Infobox references


Malonyl-CoA is a coenzyme A derivative of malonic acid.

Contents

1.1. It plays a key role in chain elongation in fatty acid biosynthesis and polyketide biosynthesis.
Malonyl-CoA is also used in transporting alpha-ketoglutarate across the mitochondrial membrane into the mitochondrial matrix.
1.2. In the former, it provides 2-carbon units to fatty acids and commits them to fatty acid chain synthesis.
Malonyl-CoA is formed by carboxylating acetyl-CoA using the enzyme acetyl-CoA carboxylase. One molecule of acetyl-CoA joins with a molecule of bicarbonate, requiring energy rendered from ATP.
Malonyl-CoA is utilised in fatty acid biosynthesis by the enzyme malonyl coenzyme A:acyl carrier protein transacylase (MCAT).
MCAT serves to transfer malonate from malonyl-CoA to the terminal thiol of holo-acyl carrier protein (ACP).

Polyketide biosynthesis

MCAT is also involved in bacterial polyketide biosynthesis. The enzyme MCAT together with an acyl carrier protein (ACP), and a polyketide synthase (PKS) and chain-length factor heterodimer, constitutes the minimal PKS of type II polyketides.
http://en.naturalproducts.wiki/polyketides 

(Pohdinta   Samalla kun  malonaatti vähentää  energia-aineenvaihduntaa, se lisää  mahdollisuutta neutraalien rasvahappojen synteesiin , lisää palmitiiniallasta ja  vaikuttaa hiljentävästi beta-oksidaatioon-   ja täten  epäsuorasti  edistää glukoneogeneesia ja glykogeenin akkumulaatiota. Myös krebsin syklin alkupää on avoinna käytölle.
Myös samalla tulee  mahdollisuutta akkumuloida  polyfosfaattia inerttinä valmiiksi , jota sitten käytetään glykogeenin synteesiin. ja mahdollisesti,  synteeissä irronneiden pyrofosfaattien ja muun epäorgaanisen liika fosfaatin heti  inertiksi muuttamiseen polyfosfaattina- ujoisa on korekaenergisiä sidoksia talletettuna. )
.
Malonyl-CoA is a highly-regulated molecule in fatty acid synthesis; as such, it inhibits the rate-limiting step in beta-oxidation of fatty acids.
 Malonyl CoA inhibits fatty acids from associating with carnitine by regulating the enzyme carnitine acyltransferase, thereby preventing them from entering the mitochondria, where fatty acid oxidation and degradation occur.

See also

References

  1. Nelson D, Cox M (2008) Lehninger principles of biochemistry. 5th Ed: p. 806

External links

Kuten tekstistä ylhäältä huomaa, malonihappoa ei sinänsä mitenkään syödä niihin kohtiin, missä sitä kehossa tqarvitaan, vaan siä muodsotuu  kun on hyvä energiatasapino ja liikunta ja hapensaanti.  Se on itseasiasa moduli enemmän kuin molekyyli. Runsaat ylimääräiset hiiliketjut hiilihydraattien aineenvaihdunnasta  saadaan muokattua malonaattimuotoon, jolloin se on predestinoitunut tuotatmaan PALMITIINIHAPPOA tiettyyn  pisteeseen asti, kunnes palmitiinihappoa alkaa olla niin tarpeeksi että se alkaa ajrrutaa malonimodulin  synteesifunktiota.

Palmitiinihappo on erittäin tärkeä kehossa. varsinkin keuhkoille sen merkitys on suuri. Keuhko valmistaa spesifisesti paikalliset surfaktanttilesitiininsä  kahdesta palmitiinihaposta- dipalmityl-lesitiinejä.   Epäilen vähän kannattaako maitorasvoja jättää liian niukalle ravinnossa, sillä niistä tulee tukea kehon palmitiinihapposynteesiin niin että on hyvä immunologinen luonnollinen puolustukyky esim keuhkotulehduksia vastaan. Aina kun keuhkoissa on jotakin häikkää, kannattaa muistaa  lääkkeen tapaan tavallinen  täysmaito . vanha keino on keitettyä sipulimaitoa. Sipulista saa myös orgaanista rikkiä palmitiinien lisäksi, molemmat avustavat keuhkopuhdistumaa. .
Luonnollisesti keho tuottaa geneetttisesti  palmitiinia hiiliketjuista käsin riittävästi, . kun  ravinto on tasapainoista  ja riittävää ja kunnon ulkoilulla käytetän keuhkoja, että ne antavat signaalin keuhkolesitiinin tarpeesta ja bikarbonaattiakin on  saatavissa.  malonaatin synteesiin.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3884391

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar