Leta i den här bloggen

onsdag 14 september 2016

4C rakenteitten merkitys aineenvaihdunnalle. Minikatsaus neljän hiilen rakenteista

LÄHDE:   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4549763/
Miten löysin tämän lähteen? olin jäljittämässä BAIB degradaatioteoriaa  tältä vuodelta. 

World J Biol Chem. 2015 Aug 26;6(3):223-30. doi: 10.4331/wjbc.v6.i3.223.
Neljän hiilen omaavilla rakenteilla on essentiellejä tehtäviä aineenvaihdunnan kontrollissa. 

Essential roles of four-carbon backbone chemicals in the control of metabolism.

TIIVISTELMÄ, Abstract (suomennosta)

 Kiireellinen kansanterveydellinen ongelma on lihavuuden lisääntyminen globaalisti ja siihen liittyvät kardiometaboliset komplikaatiot.
 • The increasing incidence of obesity worldwide and its related cardiometabolic complications is an urgent public health problem. 
 Tiedämme jo että  painon lisääntyminen johtuu negatiivisesta tasapainosta energian kulutuksen ja kalorisaannin kesken. Nykytutkimus  on osoittanut, että useilla pienillä neljän hiilen omaavilla orgaanisilla molekyyleillä (4C)  voi olla kykyä moduloida tätä tasapainoa  energian käyttöä suosivasti ja täten endoplasmisen verkoston (ER)   stressiä ja oksidatiivista stressiä lievittävästi.
 • While weight gain results from a negative balance between the energy expenditure and calorie intake, recent research has demonstrated that several small organic molecules containing a four-carbon backbone can modulate this balance by favoring energy expenditure, and alleviating endoplasmic reticulum (ER)  stress and oxidative stress.
 Sellaisia  pieniä molekyylejä ovat  bakteerien suolistossa tuottamat lyhytketjuisiin rasvahappohin (SCF) kuuluvat hapot
 kuten voihappo ( butyric acid, ( C4:0),
sen  kemiallisesti tuottunut johdannainen 4-fenyyli-voihappo,
 kehon  pääasiallinen ketoniaine D-beta-hydroksivoihappo  (beta-HB), jota maksa syntetisoi
 ja  äskettäin  havaittu myokiini beta- amino-iso-voihappo (BAIB)
 • Such small molecules include the bacterially produced short chain fatty acid butyric acid, its chemically produced derivative 4-phenylbutyric acid, the main ketone body D-β-hydroxybutyrate - synthesized by the liver - and the recently discovered myokine β-aminoisobutyric acid (BAIB).
 Sitävastoin  eräs  voihapon sukulaismolekyyli alfa-hydroksi-voihappo  alfa-HB on havaittu varhaiseksi enteksi insuliiniresitenssistä ja glukoosiintoleranssista.

 •  Conversely, another butyrate-related molecule, α-hydroxybutyrate, has been found to be an early predictor of insulin resistance and glucose intolerance. 
 Tässä minikatsauksessa  tehdään yhteenvetoa uusista  edistyksistä näiden molekyylien toimintamekanismin  käsittämsiessä  ja keskustellaan niiden terapeuttisesta käytöstä metabolisen homeostaasin kohentamiseen tai  alkavan insuliiniresistenssin  varhaisen havaitsemisen  biomerkitsijänä  käyttämiseen.
 • In this minireview, we summarize recent advances in the understanding of the mechanism of action of these molecules, and discuss their use as therapeutics to improve metabolic homeostasis or their detection as early biomarkers of incipient insulin resistance.

KEYWORDS:

Butyric acid; D-β-hydroxybutyrate; Histone deacetylases; Histone deacetylases inhibitors; Insulin resistance
 • PMID:26322177
 • PMCID:PMC4549763
 • DOI: 10.4331/wjbc.v6.i3.223
 • [PubMed]
 • Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar