Leta i den här bloggen

tisdag 28 april 2009

Korvavaha, Cerumen

(1) Korvakäytävän paikallinen immuunipuolustus

Korvavahalla on oma latinalainen nimensä, cerumen. Normaali korvavahan muodostus heijastaa osaltaan hyvää immuunikapasiteettia, mitä korva luonnostaan omaa. Italiassa on tehty tutkimus ulkoisen korvakäytävän ihon lokaalisesta immuunivasteesta.

LÄHDE 1.
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/56082/ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0
Paola Sirigu et al. Local immune response in the skin of the external auditory meatus: An immunohistochemical study Microsc. Res. Tech. 38:329-334, 1997.

Cerumen- vaha on tärkeä suoja korvakäytävää kohtaavia vaurioittavia tekijöitä vastaan. Cerumen on hydrofobinen ominaisuuksiltaan, koska siinä on runsaasti lipidejä ja siten se voi suojata korvakäytävää fysikaalisilta vaurioilta. Cerumenvahan muut komponentit taas voinevat suojata tietyiltä mikrobikannoilta. Tästä huolimatta kuitenkin on kirjallisuudessa kovasti väitelty cerumenvahan antibakterielleista kyvyistä.

Koska paikallisissa puolustusmekanismeissa on immunoglobuliineilla (Ig) tunnettu tärkeä osuus, tutkijat halusivat nyt immunohistokemiallisin menetelmin selvittää niiden solujen olemassaolon ja lokalisoitumisen, jotka ovat välttämättömiä aktivoitaessa Ig-välitteistä immuunipuolustusta ja epiteliaalista IgA, IgM ja IgG immunoglobuliinieritystä. Samalla he saisivat käsityksen siitä paikallisesta immuunivasteesta, mikä tulee korvakäytävän ihon niistä kohdista, jotka osallistuvat cerumen- vahan tuottoon.

Tutkimuslöydökset osoittivat, että ihmisen ulkoisen korvakäytävän ihon intensiivisin IgA ja IgG immunoreaktiivisuus oli peräisin ihon epiteliaalisista kerroksista.
Vasta-ainevälitteisen vasteen aktivoitumiselle välttämättömät solut taas sijaitsivat epidermiksen eri kerroksissa ja / tai dermiksessä, joka ympäröi talirauhasia ( sebaceous glands) ja ceruminooseja rauhasia ( ceruminous glands) ja karvafollikkeleita (piliary follicle).

Tästä tuloksesta voitiin päätellä, että ulkoinen korvakäytävä saa suojaa patogeeneilta vasta-ainevälitteisen paikallisen immuunivasteen kautta, koska kaikkia aktiiviin paikalliseen immuunisysteemiin kuuluvia effektorikomponetteja on löydettävissä.

(2) Korvavahan rasva-aineet, Cerumen lipidit

LÄHDE: Bortz JT, Wertz PW, Downing DT. Composition of cerumen lipids. J Am Acad Dermatol. 1990 Nov;23(5 Pt 1):845-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2254469

Tässä tutkimustyössä Cerumen -lipidejä uutettiin ja analysoitiin. Kuivapainosta oli lipidejä 52 % ja se sisälsi seuraavan, hyvin korkean laatuisen ja kompleksisen, osin tuntemattomankin kokoomuksen lipidiaineita, joita sitten cerumen -erityksen mukana korneosyyteistä hilseilee. Tulosta sanotaan korvavahaksi.

Uutetut vapaat lipidit olivat.
skvaleenia (6.4%),
kolesteroliestereitä (9.6%),
vahaestereitä (9.3%),
triasyyliglyseroleja (TG) (3.0%),
rasvahappoja (22.7%),
kolesterolia (20.9%),
keramideja (18.6%),
kolesterolisulfaatteja (2.0%),
ja useita identifioimattomia polaarisia komponentteja; (7.5%).

Uuttettujen lipidien lisäksi oli lipidejä, joita saatiin vapautumaan ja analyysiin vasta saponifikaation jälkeen .
Nämä kovalentisti sitoutuneet lipidit käsittivät
kaksi epätavallista keramidia (63.4%),
omega hydroksirasvahappoja (27.7%)
ja non- hydroksi rasvahappoja (8.8%).

Tämän sitoutuneen lipidin rakenne muistutti samantapaista, mitä on tavattu ihmisen silmän sarveiskalvosta (stratum corneum), minkä arvellaan muodostuvan lipidikalvoa korneosyyttiensa ulkopinnalle.

Nämä vapaat ja kovalenttisesti sitoutuneet lipidit saattanevat olla merkitseviä determinantteja cerumen- vahan ominaisuuksille. Korneosyyttien ja niihin liittyneitten lipidien hilseily epidermispinnasta korvan käytävään muodostanee pääosan cerumen vahan sisällöstä.