Leta i den här bloggen

lördag 3 september 2016

(7.3.) NNR 2012 Ravintorasva ja verenpaine

LÄHDE: NNR 2012,
Sivut 217-238. 
Nord 2014002
 ISBN 978-92-893-2670-4

(7.3.) Verenpaine, Blood pressure , 229-210

Ravintorasvan kokoomus saattaisi omata vaikutusta verenpaineeseen ja on mahdollista, että hyvin vähäinen omega3- PUFA rasvahappojen saanti kohottaa verenpainetta. Kuitenkaan verenpaine ei vaikutu (enemmästä) PUFA:n saannista, jos saanti jo kattaa minimitarpeet.
  • Dietary fat composition might influence blood pressure, and it is possible that very low intake of n-3 PUFA increases blood pressure. However, at intakes exceeding the minimum requirement, blood pressure is not affected by PUFA intake.
Vertailtaessa cis-MUFA- ja SFA- rasvahappoja cis-MUFA- rasvahappoa runsaasti sisältävät dieetit ovat johtaneet alempaan verenpaineeseen eräissä tutkimuksissa. Muuan tuore tutkimus (prospektiivinen randomisoitu interventio) osoitti matalaa verenpainetta niitten joukossa, joiden tyydyttyneiden rasvahappojen (SFA) käyttö oli matalampaa tasoa jo vauvaiästä lähtien. Ravintorasvan laatua muutettaessa rasvan määrälläkin saataisi olla vaiktuusta verenpaineeseen. Eräässä tutkimuksessa rasvan käytön ollessa runsasta ( 40 E%) ei havaittu mitään eroja MUFA ja SFA- rasvahappojen verenpainevaikutusten kesken. Ja muuan toinen tutkimus osoitti selvempää MUFA-vaikutuksen edullisuutta niillä yksilöillä, joiden rasvankäyttö oli alle 37E%.
  • In comparison of cis-MUFA and SFA, diets rich in cis-MUFA have resulted in lower blood pressure in some studies. Recently, a prospective randomized intervention found lower blood pressure among those with lower intake of SFA from infancy. The amount of fat might play a role in the effect of changing the quality of dietary fat on blood pressure. In one study with a high intake of fat (about 40E%), no difference between MUFA and SFA was found. And in another study the beneficial effect of MUFA was more pronounced in those subjects with a fat intake below 37E%.
On havaittu, että kalaöljylisä antaa vaihtelevia tuloksia. Sokkokokeissa se alentaa verenpainetta nuorilla ylipainoisilla aikuisilla, vauvoilla ja kasvavilla nuorilla. On saatu myös tuoreet havainnot iäkkäiden matalammasta verenpaineesta, jos he käyttävät kalaöljyravintolisiä, mutta sellaisten käyttö nostaa raskaana oleveien naisten verenpainetta ja alentaa vauvojen syntymäpainoa.
  • Fish oil supplement has been observed to give varying results. In randomized trials, it decreased blood pressure in young overweight adults. in infants, and in adolescents. A recent observation found lower blood pressure among elderly people taking fish oil supplements, but such intake was found to increase blood pressure in pregnant women and decrease the size at birth of the babies.
Schwabin työryhmän systemaattisesta katsauksesta saatu johtopäätös on, että näyttö mistä tahansa ravintorasvan laadun modifikaation vaikutuksesta verenpaineeseen on rajoittunutta - ei vakuuttavaa.
  • The SR of Schwab et aliae concluded that the evidence for an effect of any modification of the quality of dietary fat on blood pressure was limited - no conclusion.
Suomennosta 3.9.2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar