Leta i den här bloggen

fredag 26 augusti 2016

(2) Rasva ja rasvahapot NNR 2012 mukaan. Ravintolähteistä

LÄHDE: NNR 2012,
Sivut 217-238. 
Nord 2014002
 ISBN 978-92-893-2670-4
 • Johdanto, Introduction sivu 217
 • Ravintolähteet ja saanti, Dietary sources and intake , 217-219
(MUITA otsikoita ja aihepiireja lähteena olevassa kappaleessa.
Fysiologia ja aineenvaihdunta, Physiology and metabolism , 219-222
Essentiellit arasvahapot, EFA, Essential fatty acids, 222
Essentiellien rasvahappojen fysiologia ja aineenvaihdunta, EFA physiology and metabolism, 222-3
Essebntiellien rasvahappojenpuute, EFA deficiency EFAD , 223-5
Kolesteroli, Cholesterol, 225-6
Ravinnon rasva, rasvahapot ja terveys, Dietary fat, fatty acids, and health, 226-227
Glukoositoleranssi ja insuliiniherkkyys, Glucose tolerance and insulin sensitivity, 228-9
Verenpaine, Blood pressure , 229-210
Kehonpaino, Body weight, 230
Sydän- ja verisuonistotaudit, CVD, 230-232
2-tyypin diabetes, T2DM, 232-3
Syöpä, cancer, 233-4
Raskaus ja imetys, Pregnancy and lactation, 234-5.)

Ravintolähteet ja saanti, Dietary sources and intake , 217-219

Viime vuosikymmenina onPohjoismaissa rasvan ja rsvahappojen sisältö muuttunut merkitsevästi. Kokonaisrasvasisältö väheni 1970 luvulta 1990-luvulle. Useita vuosia tämä pysyi jokseenkin stabiilina ja joissain Pohjoismaissa viime vuosien aikana jälleen lisääntynyt. Näin on käynyt esim.- Suomessa.
Tyydytettyjen rasvahappojen (SFA) pitoisuus näyttää samanlaista suuntausta kuin kokonaisrasvalla, siis ensin käyttö vähentyi ja sitten tasoittui ja nyt jälleen on nousussa eräissä Pohjoismaissa. Tuoreen katsauksen mukaan SFA- osuus on yli suositusten ja tyydyttämättömien rasvahappojen suhde tyydytettyihin rasvahappoihin on alle suositusten Pohjoismaissa.
Ravinnon trans-rasvahappojen pitoisuus on laskenut kaikissa pohjoismaissa 1990-luvulta lähinnä sen takia,että osittain kovetettujen rasvojen käyttö elintarviketuotannossa on vähentynyt. Trans-rasvahappojen pitoisuus nykyisellään on noin 1 E%. 1960-luvulta 1980-luvulle asti lisääntyi cis- monityydyttämättömien rasvahappojen (cis-PUFA) pitoisuus ruoassa ja sittemmin se on pysytellyt jokseenkin stabiilina.
 • The dietary content of fat and fatty acids in the Nordic countries has changed significantly in recent decades.
 • The total fat content decreased from the 1970s to the 1990s. After being rather stable for several years, the dietary fat content has again increased in recent years in some Nordic countries, e.g. in Finland.
 • The content of saturated fatty acids (SFA) has shown a similar trend as total fat, i.e. first it decreased, then levelled off, and now is increasing in some countries. According to recent surveys the proportion of SFA is above the recommendation and the ratio of unsaturated fatty acids is below the recommendations in Nordic countries.
 • The dietary content of trans fatty acids (TFA) has decreased in all Nordic countries since the 1990s primarily through reduced use of partially hydrogenated fats in food production. The dietary content of TFA is currently below 1 E%. The dietary content of cis-polyunsaturated fatty acids (PUFA) increased from the 1960s to the 1980s and has been rather stable ever since.
ERI POHJOISMAIDEN RASVANKÄYTÖN LAADULLINEN PROFIILI
ISLANTI. Kokonaisrasvankäyttö v'heni 41E%:sta 36 E%:iin 1990-luvulta 2010/2011 taitteeseen. Samalla tyydyttyneiden rasvahappojen käyttö väheni 19E%:sta 14,5 E%:iin ja trans-rasvahappojen käyttö väheni 2E%:sta 0,8 E%:iin.
 • In Iceland, the intake of total fat decreased from 41E% to 36E% between 1990 and 2010/2011. Intake of SFA decreased from 19E% to 14,5 E% and TFA from 2 E% to 0,8 E%.
SUOMI. The intake of SFA was reduced from 19 E%:sta 14E%:iin vuosina 1982- 2002, mutta sitten tapahtui lisääntymä 2007-2012 aikaan 12-13 E%:sta 15 E%:iin sekä miehillä että naisilla.
 • In Finland, the intake of SFA was reduced from 19 E% to 14 E% between 1982 and 2002, but it has increased between 2007 and 2012 from 12-13 E% to 15 E% in both women and men.
NORJA. Ravinnon tyydyttyneiden rasvahappojen (SFA) pitoisuus aleni 16E%:sta vuonna 1980 1990-luvulla 14E%:iin ja vuosina 2010-2011 se oli 13 E%.
 • In Norway, the dietary content of SFA decreased from 16 E% in 1980 to 14 E% in the 1990s, and it was 13 E% in 2010-12. The dietary content of TFA decreased from 4E% in the 1970s to 1 E% around the year 2000, and it has been below 1 E% for the past decade.
TANSKA. Rasvankäyttö väheni 1985- 2001 välisenä aikana 44E%:sta 34 E%:iin, pääasiassa voin ja maidon konsumption vähnnyttyä, mutta myös lihan käyttö laski. Kuitenkin rasvankäyttö on viime aikoina lisääntymässä.
 • DENMARK. The intake of fat decreased during the period from 1985 to 2001 from 44 E% to 34 E%, minly due to a decrease in consumption of butter and milk products but also from a decrease in meat consumption. However, fat intake in Denmark has increased recently
RUOTSI. Keskimääräinen rasvan kokonaissaanti on pysytellyt stabiilina 1997- vuodesta 2011- vuoteen (34 E% ja tyydytettyjen rasvahappojen saanti on hieman vähentynyt noin 14 E%.sta 13E%:iin. PUFA.n saanti on lisääntynyt keskimäärin 4,7E%.sta 5,6 E%:iin.
 • In Sweden, the mean total fat intake has remained stable from 1997 to 2011 (34 E%) and the intake of SFA has slightly decreased from around 14 E% to 13 E%. The intake of PUFA has increased from a mean of 4,7 E% to 5,6 E%.
Tärkeimmät rasvan lähteet ovat: 1) levitteet, voi ja öljyt, 2) maito ja maitotuotteet, 3) liha ja lihatuotteet.
Tyydyttyneiden rasvahappojen (SFA) päälähde on rasvaa sisältävät meijerituotteet, voi, voipohjaiset levitteet, lihatuotteet, makeat leipomotuotteet ja konvehdit (makeiset).
Trans-rasvahappojen (TFA) päälähde on maito ja lihatuotteet.
Monityydyttämättömien rasvahappojen (PUFA) päälähde on pehmeät margariinit, kasvisöljyt ja kala.
Kertatyydyttämätöntä (MUFA) rasvahappoa esiintyy useissa elintarvikkeissa.
 • The most important sources of fat are: 1) spreades, butter, and oils, 2) milk and milk products, and 3) meat and meat products.
 • The main sources of SFA ( saturated fatty acids) are: Fat-containing dairy products, butter, butter-based spreads, meat products, sweet bakery products, and confectionary.
 • Main sopurces of trans_fatty acids ( TFA) are dairy and meat prodcuts .
 • The main sources of PUFA, polyunsaturated fatty acids are: Soft margarines, vegetable oils, and fish.
 • Cis- monounsaturated fatty acids, cis-MUFA , are dericed from several food groups.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar