Leta i den här bloggen

lördag 27 augusti 2016

(5) NNR 2012. Essentiellien rasvhappojen puutteesta (EFAD)

LÄHDE: NNR 2012,
Sivut 217-238. 
Nord 2014002
 ISBN 978-92-893-2670-4
 • Essentiellit arasvahapot, EFA, Essential fatty acids, 222
 • Essentiellien rasvahappojen fysiologia ja aineenvaihdunta, EFA physiology and metabolism, 222-3 
 • Essentiellien rasvahappojenpuute, EFA deficiency EFAD , 223-5

 Essentiellien rasvahappojen puutteesta, EFAD

Essentiellien rasvahappojen (EFA) puutetta (ihomuutoksia ja kasvun hidastumaa) on löydetty terveiltä vastasyntyneiltä lapsilta, jotka ovat saaneet 2-3 kuukauden ajan ravinnossaan linolihappoa vain alle yhden energiaprosentin ( alle 1 E%).
 • Clinical symptoms of EFA deficiency (skin changes and growth retardation) have been found in healthy, new-born babies fed for 2 to 3 months with a diet low ( under 1 E%) in linoleic acid (LA).
Aikuisilla essentiellien rasvahappojen puute on harvinaista. Raportoidut tapaukset ovat liittyneet kroonisiin tauteihin tai pitkittyneeseen parenteraaliin tai enteraaliin (suoneen tai suoraan suoleen annettuun) ravintoon, jossa ei ole rasvaa tai jonka rasvapitoisuus on hyvin matala. Edelleenkään ei tiedetä, mikä on linolihapon alin tarve. Jos on puutetta molemmista essentielleistä hapoista LA ja ALA seuraa sellaisen PUFA-rasvahapon muodostusta, joka tulee n-9 sarjasta: C20:3 n-9 ja suhde tämän hapon ja arakidonihapon ( C20:4 n-6) kesken kasvaa. Ei ole kuitenkaan voitu vahvistaa tämän suhteen hyötykäyttöä ihmisillä EFA-puutteen merkitsijänä.
 • EFA deficiency in adults is rare. Reported cases have been associated with chronic diseases or prolonged parenteral or enteral nutrition either without fat or very low in fat. The minimum requirement for LA remains unknown. Combined deficiency of LA and ALA leads to increased formation of the PUFA C20: 3 n-9 and an increased C20:3 n-9/ C20:4 n-6 ratio. It has not been confirmed, however, that this ratio is a useful indicator of EFA deficiency in humans.
Kliinistä merkkiä ( ihomuutoksia) on raportoitu, jos alfalinoleenihapon (ALA) saanti on niin riittämätöntä kuin alle 0,05 E% suoleen suoraan annetussa ravinnossa tai alle 0,1 E% suoneen annetussa ravinnossa, mutta näitten löytöjen spesifisyyttä on kyseenalaistettu. Ihmisessä pystyy tapahtumaan kaksoissidoksen muodostumista ( desaturaatio) ja ketjun pidentymistä alfalinoleenihaposta (ALA) EPA- ja DPA- rasvahapoiksi, muta siitä eteenpäin desaturoituminen sataisi olla rajoittunutta. Naisilla tämä konversio on kuitenkin on suurempaa,21%:een asti ja miehillä 8 %:een asti. Myös linolihapon ja alfa-linoleenihapon saannitkin ovat naisella suurempia.
 • Clinical signs ( skin changes) of insufficient supply of ALA have been reported at intakes of less than 0,05 E% during enteral nutrition and less than 0,1 E% during parenteral nutrition, but the specificity of these findings has been challenged. Humans are able to desaturate and elongate ALA to EPA and DPA, but further desaturation to DHA might be limited. Conversion is higher in women (up to 21 % than in men (up to 8%) as well as the intake of LA and of ALA itself.
Verrattaessa DHA ravintolisää EPA-ravintolisään niin 2 gramman DHA on osoittautunut edullisemmaksi kuin 2 grammaa EPA rasvahappoa mitä tulee EPA-ja DHA-rasvahappojen asettumiseen punasolujen kalvoon. Kun tehtiin kuuden viikon ravitsemusinterventio ja annettiin 4 grammaa alfa-linoleenihappoa päivässä, ei saatu näiden pitkien rasvahappojen osuuksiin lisääntymistä.
Ilmenee myös DHA rasvahapon retrokonversiota takaisin päin DPA ja EPA-rasvahapoiksi ( omega3 sarjassa). Arvioitu retrokonversiotahti vaihtelee 1,4%- 12% välillä riippuen esim. DH:.n saannista.
 • Two grams per day of DHA has been shown to be superior to the same amount of EPA in erythrocyte membrane incorporation of both EPA and DHA, but an ALA intake of 4 g/d did not increase the proportion of these longer chain n-3 fatty acids (LCPUFA) in a 6 weeks intervention. There is also retroconversion of DHA to EPA and DPA (omega3). The estimated retroconversion rate varies between 1,4 % and 12 % depending on, for example, the DHA intake.
Dokosaheksaeenihappoa (DHA) on runsas pitoisuus keskushermoston synapseissa ja verkkokalvon fotoreseptorien sauvasolujen ulommassa segmentissä, missä se on välttämätön normaalin näköfunktion kehittymiseksi ja ehkä se on välttämätön optimaalisen psykomotoriikan kehityksessä. Nämä löydöt tukevat käsitystä, että on välttämätöntä käyttää omega3-rasvahappoja ainakin sen verran, mikä riittää kattamaan fysiologiset menetykset.

 • DHA is found at high concentration in the synapses of the central nervous system and in the rod outer segment of the photoreceptor cells of the retina where it is essential for the development of normal visual function. Studies in preterm infants strongly suggest that DHA is essential for normal development of visual function and perhaps for optimal psychomotor development. These findings support the concept that it is necessary to consume n-3 fatty acids at least in amounts sufficient to replace physiological losses.

Useat tutkimukset viittaavat siihen, että vastasyntyneellä essentiellien rasvahappojen metaboliasta vastaavat entsyymit eivät pystyisi syntetisoimaan tarpeeksi pitkäketjuisia PUFA-rasvahappoja niitten esimuodon rasvahapoista, ainakaan ennen laskettua aikaa syntyneissä, vaikka saattaisi olla niinkin, että PUFA-synteesikapasiteetti on ennenaikaisissa vauvoissa suurempi kuin laskettuna aikana syntyvillä. Sen takia rintamaidossa oleva arakidonihappo(AA) ja DHA pitäisi katsoa ehdollisesti välttämättömiksi tietyn aikaa syntymän jälkeen. Suositellaan, että ennen laskettua aikaa syntyneitten ruokintakaavioon pitäisi sisällyttää arakidonihappoa (AA) ja DHA- rasvahappoa sellaiset pienet osuudet, jotka muistuttavat rintamaidossa olevia määriä. Ei olla vielä samaa mieltä siitä, ovatko nämä rasvahapot myös ehdollisesti essentiellejä laskettuna aikana syntyneille vauvoille, vaikka on suositeltu, että sisällytettäisiin arakidonihappoa (AA) ja dokosahexaeenihappoa(DHA) ruokintakaavioon, joka on tarkoitettu lasketussa ajassa syntyville.

 • Several studies indicate that the enzymes that are responsible for the metabolism of EFA cannot synthesixe enough long-chain PUFA from their parent fatty acids to meet the needs at birth, at least not in infants born before term, although the capacity for PUFA synthesis in preterm infants might be higher than in term infants. Therefore, AA and DHA, which are present in human milk, should be considered conditionally essential for a limited time after birth. It is recommended that a small proportion of AA and DHA, resembling the amounts in human milk, should be included in infant formula intended for preterm infants. There is as yet no consensus as to whether these fatty acids are also conditionally essential for infants born at term, althouygh it has been recommended that formula intended for term infants should also be supplemented with AA and DHA. Supplementation of infant formula with long-chain PUFA has been associated with lower blood pressure during late childhood. Such supplementation is in accordance with theEuropean directive oninfatn formula and follow-on formula intended for term infants, although the directive does not give a specific recommendation for supplementation with AA and DHA.
Pitkäketjuisten PUFA-rasvahappojen lisääminen vauvan syöttökaavioon on assosioitavissa myöhemmän lapsuusiän alempaan verenpaineeseen. Sellainen ravintolisä on vauvan ruokintakaaviota ja jatkoruokintakaaviota koskevien eurooppalaisten ohjeitten mukaista, vaikka ohjeissa ei annetakaan spesifisiä suosituksia arakidonihappo- ja DHA rasvahappolisistä.

 • Supplementation of infant formula with long-chain PUFA has been associated with lower blood pressure during late childhood. Such supplementation is in accordance with the European directive on infant formula and follow-on formula intended for term infants, although directive does not give a specific recommendation for supplementation with AA and DHA.

Pitkäketjuisten PUFA- rasvahappojen saanti raskauden aikana kohentaa sikiön ja vastasyntyneen omega3- statusta ja saattaa olla edullista henkiselle kehitykselle, mitä IQ mittaa. Ennen kuin yleisiä suosituksia annetaan on tehtävä mittauksia niistä plasman pitkäketjuisten omega3 rasvahappojen pitoisuuksista, jotka ovat optimaaliset sekä äideille että vauvoille. Rintamaidon omega3-pitoisuus vaikuttuu äidin omega3 rasvahappojen saannista ja tämä taas saattaa vaikuttaa rintaruokitun vauvan näön tarkkuuden kehittymiseen.

 • Intake of long chain n-3 fatty acids during pregnancy improves the n-3 status of the foetus and new-born child and might be beneficial for the mental development of the child as assessed by their IQ. Plasma n-3 long chain fatty acid concentrations that are optimal for both mothers and infants have to be defined before general recommendations for intake are made. The n-3 content of breast milk is ffected by the mother´s intake. And this in turn can affect the development of visual acuity in the breastfed infant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar