Leta i den här bloggen

lördag 27 augusti 2016

(6) NNR 2012 Kolesterolista

LÄHDE: NNR 2012,
Sivut 217-238. 
Nord 2014002
 ISBN 978-92-893-2670-4
Johdanto, Introduction sivu 217
Ravintolähteet ja saanti, Dietary sources and intake , 217-219
Fysiologia ja aineenvaihdunta, Physiology and metabolism , 219-222
Essentiellit arasvahapot, EFA, Essential fatty acids, 222
Essentiellien rasvahappojen fysiologia ja aineenvaihdunta, EFA physiology and metabolism, 222-3
Essentiellien rasvahappojenpuute, EFA deficiency EFAD , 223-5
(6)  Kolesteroli, Cholesterol, 225-6
Ravinnon rasva, rasvahapot ja terveys, Dietary fat, fatty acids, and health, 226-227
Glukoositoleranssi ja insuliiniherkkyys, Glucose tolerance and insulin sensitivity, 228-9
Verenpaine, Blood pressure , 229-210
Kehonpaino, Body weight, 230
Sydän- ja verisuonistotaudit, CVD, 230-232
2-tyypin diabetes, T2DM, 232-3
Syöpä, cancer, 233-4
Raskaus ja imetys, Pregnancy and lactation, 234-5.)


(6) Kolesterolista , Cholesterol
Kolesterolia muodostuu erityyppisissä ihmiskehon soluissa ja keho käyttää sitä sappihappojen ja steroidihormonien tuotantoon sekä solun kalvorakenteisiin. Kolesterolisynteesi on hyvin säädeltyä ja kun solut ottavat sitä sisään, niin solun endogeeninen synteesi vähentyy samalla. Aikuisessa ihmisessä muodostuu päivittäin yhden gramman verran kolesterolia (1000 mg) ja määrä on kolmin-nelinkertaisesti se, mitä keskimääräisessä pohjoismaisessa ravinnossa päivittäin saa.
  • Cholesterol is formed in various types of cells in the human body, and it is used for the production of bile acids and steroid hormones and for cell membrane structures. Cholesterol synthesis is highly regulated and its uptake by cells reduces endogenous synthesis. About one gram (1000 mg) of cholesterol is synthesized in human adults every day, and this is 3 or 4 times the amount absorbed from the average adult Nordic diet.
Kolesterolin tärkeimmät ravintolähteet ovat liha ja sisälmysravinto, kananmunat ja maitotuotteet. Kolesterolin fraktionaali imeytyminen vähenee, kun kolesterolin saanti lisääntyy. Keskimäärin 40%- 50% ravinnon kolesterolista imeytyy. Erään 17 kontrolloitua sokkokoetta (vuosilta 1974- 1999) sisältäneen meta-analyysin mukaan 100 mg ravinnon kolesterolia kohotti seerumin kokonaiskolesterolia 0,056 mmol/L ja HDL-kolesterolia 0,020 mmol/L. Apolipoproteiini E4-alleelin omanneilla oli ravintoperäisen kolesterolin vaikutus seerumin kolesterolipitoisuuteen tuntuvampaa kuin niillä, joilla ei sitä alleelia ollut.
  • The most important dietary sources of cholesterol are meat and offal, eggs, and dairy products. The fractional absorption of cholesterol is reduced when the intake increases. On average, 40% to 50% of dietary cholesterol is absorbed, but absorption varies between individuals and can range from 20% to 80%. According to a meta-analysis of 17 randomized controlled trials (RCTs) published from 1974 to 1999, 100 mg of dietary cholesterol increased serum total cholesterol by 0,056 mmol/L and HDL-cholesterol by 0,008 mmol/L and slightly increased the total cholesterol to HDL-cholesterol ratio by 0,020 units. In individuals with the apoprotein E4 allele, dietary cholesterol has a more pronounced effect on serum cholesterol concentration whereas in those without the apoprotein E4 allele dietary cholesterol has a weaker effect on serum cholesterol concentration.
Useat asiantuntijaryhmät ( lähinnä USA:ssa) ovat suositelleet, että aikuisten kolesterolin saannin pitäisi pysytellä päivittäin alle 300 mg:ssa. Keskimäärin käytetään Pohjoismaissa 250 - 350 mg kolesterolia päivässä. Oletetaan, että dieettiohjeet edistävät runsaampaa kasvisravinnon käyttöä ja rajoittavat liiallista rasvaisten maitotuotteiden ja lihatuotteiden käyttöä ja tämä johtaa kolesterolin saannin alenemiseen. Tämän takia nykyinen NNR 2012 ei aseta kolesterolin saannille ylärajaa. Ilmeisesti kolesterolin endogeeninen syntetisoimiskyky riittää kattamaan tarpeet myös ennenaikaisesti syntyneellä vauvalla. Sen takia ei ole suosituksia siitä, että vauvan syöttökaavion pitäisi sisältää kolesterolia, vaikka kolesteroli onkin luonnollinen komponentti rintamaidossa.
  • Several expert groups, mainly in the US, have recommended that cholesterol intake in adults should be kept below 300 mg/d and those at high riks of cardiovascular diseases, e.g. those with T2DM, should not exceed 200 mg/d. The average cholesterol intake in hte Nordic countries is 250- 350 mg/d. It is anticipated that the dietary guidelines promoting increased consumption of vegetable foods and limiting excessive intake of fatty dairy and meat products will lead to a reduction in choelsterol intake. Therefore, the current NNR does not se an upper intake level for cholesterol. Apparently, the endogenous capacity to synthesise cholesterol is sufficient to meet the needs even of preterm infants. Therefore, there is no recommendation that infant formula should contain cholesterol even though cholesterol is a natural constituent of human milk.

Suom. 27.8. 2016. Rasvahappoblogiin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar