Leta i den här bloggen

torsdag 22 juni 2017

Virodhamini (arakidonihapon ja etanolaminin esteriyhdiste) 2002

Ensimmäinen tieto tästä molekyylistä: 2002

VIRODHAMINE tieto vuodelta 2002 ( 15 vuotta sitten) 

(2) PUB Med ensimmäinena artikkeli täsllä hakusanalla:

J Pharmacol Exp Ther. 2002 Jun;301(3):1020-4.

Characterization of a novel endocannabinoid, virodhamine, with antagonist activity at the CB1 receptor.

Porter AC1, Sauer JM, Knierman MD, Becker GW, Berna MJ, Bao J, Nomikos GG, Carter P, Bymaster FP, Leese AB, Felder CC.

1992 Ensimmäinen endokannabinoidi anandamidi keksittiin

Sen jälkeen löytyi kaksi muuta: 2-AG ja soladiinieetteri 

2002 raportoidaan eni kertaa virodhamini , Siinä arakidonihappo on inkkiytynyt esterisidoksella etanolaminiin.
Virodhaminipitoisuus jyrsijäaivossa ja ihmishippokampissa on samanlainen kuin anandamidin. (CB1 reseptorin alue)
Perifeerisessä kudoksessa (CB2 reseptorin alue) virodhaminin pitoisuus oli 2- 9- kertainen anandamidipitoisuuteen verrattuna.
Endokannabinoideille vastakkaista ominaisuutta omaava virodhamini on CB1 reseptoriantagonistin osittainen myötävaikuttaja.
Mutta toisaalta perifeerisissä CB2- reseptoreissa virodhamini on endokannabinoidien täysi agonisti, myötävaikuttaja.
Virodhamini esti hiilellä C14* merkatun anandamidin kuljetuksen.
Virodhamini tuotti hypotermiaa koehiirellä ja toimi anandamidille antagonistina sekä in vivo että in vitro.
Mahdollisena endogeenisesa CB1- reseptoriantagonsitina virodhamini lisää uuttaa säätelymuotoa endokannabinoidijärjestelmään.
      • Abstract

  • The first endocannabinoid, anandamide, was discovered in 1992. Since then, two other endocannabinoid agonists have been identified, 2-arachidonyl glycerol and, more recently, noladin ether. Here, we report the identification and pharmacological characterization of a novel endocannabinoid, virodhamine, with antagonist properties at the CB1 cannabinoid receptor. Virodhamine is arachidonic acid and ethanolamine joined by an ester linkage.
  • Concentrations of virodhamine measured by liquid chromatography atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry in rat brain and human hippocampus were similar to anandamide.
  • In peripheral tissues that express the CB2 cannabinoid receptor, virodhamine concentrations were 2- to 9-fold higher than anandamide.
  • In contrast to previously described endocannabinoids, virodhamine was a partial agonist with in vivo antagonist activity at the CB1 receptor. However, at the CB2 receptor, virodhamine acted as a full agonist.
  • Transport of [(14)C]anandamide by RBL-2H3 cells was inhibited by virodhamine. Virodhamine produced hypothermia in the mouse and acted as an antagonist in the presence of anandamide both in vivo and in vitro. As a potential endogenous antagonist at the CB1 receptor, virodhamine adds a new form of regulation to the endocannabinoid system.
  • PMID:
  • Free full text

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar