Leta i den här bloggen

söndag 25 juni 2017

PEth on hyvä merkitsijä alkoholin kroonisesta suurkulutuksesta

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23203094
Int J Mol Sci. 2012 Nov 13;13(11):14788-812. doi: 10.3390/ijms131114788.

 Fosfatidyylietanoli(PEth) veressä on merkitsijä kroonisesta alkoholinkäytöstä: Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi.

Phosphatidylethanol in blood as a marker of chronic alcohol use: a systematic review and meta-analysis. Viel G1, Boscolo-Berto R, Cecchetto G, Fais P, Nalesso A, Ferrara SD.

Tiivistelmä (suomennosta)                            Abstract

 Tutkijaryhmä teki sytemaattisen katsauksen nykyisesta tietämyksestä  veren  PEthpitoisuudesta suorana merkitsijänä kroonisesta alkoholin käytöstä ja väärinkäytöstä (kroonisesta suurkulutuksesta) . Maaliskuussa 2012 tehtiin haku MESH ja vapaa-teksti-ohjelmalla. Käytettiin tietueita Medline/PubMed, SCOPUS, Web of Science  ja Ovid/Embase kombinoimalla termit  "phosphatidylethanol AND alcohol" . Saatiin 444  vastausta, joista 58 täytti tutkimukselle asetetut sisällytyskriteerit ja niistä tehtiin yhteenvetoa nykyisestä näytöstä, mitä  ihmisveren PEth:n  muodostumisesta, kehoon  jakaantumisesta  ja hajoamisesta.  on olemassa:
(1) Havaitut  eri PEth- molekyylilajit ja niiden  jakaantuminen
(2)  PEth  tunnistus ja kvantitatiivinen mittaus
(3) Totaali-PEth määrän mittauksen kliininen hyöty alkoholin kroonisen suurkulutuksen  merkitsijänä
(4) Mahdollinen käyttökelpoisuus " binge drinking", humalahakuisen  juomatavan  merkitsijänä
(5) Kaksitoista  tutkimustyötä sisällytettiin meta-analyysiin : Sosiaalinen alkoholinkäyttö  ja  alkoholin krooninen suurkulutus . Verrattiin PEth pitoisuuksia sosiaalisessa juomatavassa ja suurkulutuksessa. . Esitetty  analyysi osoittaa PEth- merkitsijän  hyvää kliinistä  tehokkuutta  kroonisen  suurkulutuksen havaitsemisessa.
  • The present paper aims at a systematic review of the current knowledge on phosphatidylethanol (PEth) in blood as a direct marker of chronic alcohol use and abuse. In March 2012, the search through "MeSH" and "free-text" protocols in the databases Medline/PubMed, SCOPUS, Web of Science, and Ovid/Embase, combining the terms phosphatidylethanol and alcohol, provided 444 records, 58 of which fulfilled the inclusion criteria and were used to summarize the current evidence on the formation, distribution and degradation of PEth in human blood:
  • (1), the presence and distribution of different PEth molecular species
  •  (2), the most diffused analytical methods devoted to PEth identification and quantization
  •  (3), the clinical efficiency of total PEth quantification as a marker of chronic excessive drinking
  • (4), and the potential utility of this marker for identifying binge drinking behaviors
  • (5). Twelve papers were included in the meta-analysis and the mean (M) and 95% confidence interval (CI) of total PEth concentrations in social drinkers (DAI ≤ 60 g/die; M = 0.288 μM; CI 0.208-0.367 μM) and heavy drinkers (DAI >; 60 g/die; M = 3.897 μM; CI 2.404-5.391 μM) were calculated. The present analysis demonstrates a good clinical efficiency of PEth for detecting chronic heavy drinking.
PMID:
23203094
PMCID:
PMC3509610
DOI:
10.3390/ijms131114788
[Indexed for MEDLINE]
Free PMC Article

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar