Leta i den här bloggen

måndag 19 juni 2017

Duodecim endokannabinoideista 2004

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Maria_Keraenen/publication/266485547_Endokannabinoidit_-_monivaikutteinen_valittajaainejarjestelma_mielihyvan_ja_syomiskayttaytymisen_saatelyssa/links/551bd2ab0cf2fe6cbf75ee9a.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail

Abstract
Arabilääkärit käyttivät marihuanaa (Cannabis sativa) kuumelääkkeenä jo tuhat vuotta sitten. Joissakin länsimaissa kannabista käytetään kipulääkkeenä ja estämään AIDS-potilaiden laihtumista. Marihuanan vaikuttavien aineiden tutkimus on johtanut kannabinoidireseptorien (CB) ja lopulta kokonaisen uuden välittäjäaineryhmän, endokannabinoidien löytymiseen.
 Nämä elimistön omat välittäjäaineet ovat bioaktiivisia lipidejä, monityydyttymättömien rasvahappojen johdoksia, jotka vaikuttavat mm. syömis-ja juomiskäyttäytymiseen sekä unen säätelyyn.
 Endokannabinoideilla on merkitystä neuromodulaattoreina muun muassa keuhkoputkien ja verisuonten tonuksen, apoptoosin, kipu-ja mielihyväkokemuksen sekä oppimisen ja muistin säätelyssä.
 Marihuanan pääasiallisen vaikuttavan aineen tetrahydrokannabinolin (THC) aktivoiman kannabinoidireseptorin (CB 1 -reseptori) löytyminen johti näihin reseptoreihin vaikuttavien lääkeaineiden kehittelyyn ja endogeenisten agonistien, endokannabinoidien löytymiseen (Matsuda ym. 1990, Felder ym. 1993). 
CB 1 -reseptorit sijaitsevat presynaptisten (!)  hermosolujen pinnalla (Huom  viimeaikaiset tutkimukset ASTROSYYTEISTÄ The Tripartite synaps theory)
  ja ovat yhteydessä sytoplasman puolella solun signaalinvälitykseen keskeisesti osallistuvaan G-proteiiniin (Basavarajappa ja Hungund 2002; Rueda ym. 2002).
 Näitä reseptoreita on usealla alueella keskushermostossa, kuten aivokuoressa, hippokampuksessa, tyvitumakkeissa ja pikkuaivoissa. Tämä jakauma sopii yhteen kannabinoidien vaikutuksiin, jotka kohdistuvat muistiin, kognitioon, kivun vähen-tämiseen ja motoriikkaan (katapleksia ja hypo-aktiivisuus).
(kehon omioen) endokannabinoidien vaikutukset vastaavat monin osin  ( kehovieraan) THC:n vaikutuksia. 
Endokannabinoidijärjestelmä osallistuneekin motoristen ja kognitiivisten toimintojen säätelyyn sekä mielihyväkokemuksen (»reward»-ilmiön) kehittymiseen. 
Suuria endokannabinoidipitoisuuksia on todettu liikehäiriöissä ja hermosoluvaurion yhteydessä. Endokannabinoidit syntetisoituvat postsynaptisissa hermosoluissa  (kuva 1), moduloivat ret-rogradisesti presynaptisten hermosolujen pinnalla sijaitsevia reseptoreja ja vähentävät muiden hermovälittäjäaineiden vapautumista (Basavara-jappa ja Hungund 2002, Rueda ym. 2002). Muista neuromodulaattoreista poiketen endokannabinoideja ei vapaudu varastorakkuloista, vaan hermosolut syntetisoivat niitä nopeasti tarpeen mukaan.
LÄHDE
Endokannabinoidit – monivaikutteinen välittäjäainejärjestelmä mielihyvän ja syömiskäyttäytymisen säätelyssä (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/266485547_Endokannabinoidit_-_monivaikutteinen_valittajaainejarjestelma_mielihyvan_ja_syomiskayttaytymisen_saatelyssa [accessed Jun 19, 2017].

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar