Leta i den här bloggen

onsdag 21 juni 2017

N-arakidonyldopamiini (2 OH-ryhmää) . Muita biologisesti aktiiveja amideja. (4)

4.  N-arakidonyl dopaminiini ja

Muita biologisesti aktiiveja amideja. 

N-Arachidonoyldopamine and Other Biologically Active Amides

Imettäväisten hermokudoksessa on havaittu N-arakidonyylidopamiinia endogeenisena komponettina ja sillä on omat biologiset vaiktuksensa. Esimerkiksi se tekee interaktiota samaan (vanilloidi tyyppi 1) reseptoriin kuin kapsaisiini,( joka on chilipippurin aktiivi ingredienssi), jonka kanssa sillä on joitain rakenteellisia samankaltaisuuksia. Sen takia sitä sanotaan vanilloidiksi tai endovanilloidiksi. Sen lisäksi se sitoutuu CB1-reseptoriin ja ilmentää kannabinoideja vaikutuksia.

  • N-arachidonoyldopamine has been detected as an endogenous component of mammalian nervous tissue with distinctive biological effects. For example, it interacts with the same receptor (vanilloid type 1) as capsaicin, the active ingredient of chili peppers, with which it has some structural similarity. It has thus been termed a ‘vanilloid’ or ‘endovanilloid’. In addition, it binds to the CB1 receptor and shows cannabimimetic effects.

     formula of N-arachidonoyldopamine
Biosynteesin uskotaan taphtuvan arakidonihapon ja dopamiinin konjugaatiolla, vaikka on viitettä siitä, että osa on peräisin arakidinotyrosiinista.

  • Biosynthesis is believed to occur mainly by conjugation of dopamine with arachidonic acid, catalysed by a fatty acid amide hydrolase (not via the CoA ester)), although there are suggestions that some might be derived from arachidonoyltyrosine.

N-oleyyli analogilla on omia karakteristisia biologisia ominaisuuksiansa, muta se tekee interaktiota saman reseptorin kanssa kuin N-arakidonyylidopamiini .
Dopamiinin N-palmityyli- ja N-stearyyli-konjugaatit eivät tee interaktiota näihin reseptoreihin merkitsevässä määrin, mutta ne näyttävät kuitenkin vaikuttavan yhdessä N-arakidonyylidopamiinin ja anandamidin kanssa kalsiumin mobnilisaation lisäämistä.
N-asetyylidopamiinia on myös monissa animaalisissa kudoksissa.
Niden lipidien biosynteesin ja katabolian mekanismit eivät ole täysin selvitettyjä.
  • The N-oleoyl analogue has characteristic biological properties of its own but interacts with the same receptors as N-arachidonoyldopamine. While the N-palmitoyl and N-stearoyl derivatives of dopamine do not interact with these receptors to a significant extent, they appear to act together with N-arachidonoyldopamine and anandamide to enhance calcium mobilization. N-acetyldopamine is also present in many animal tissues. The mechanisms for biosynthesis and catabolism of these lipids are not fully elucidated.
Oksidoituneet johdannaiset arakidonihapon ( N-hexanoyl dopamiini mukaan luettuna (HED) ) sekä dokosaheksaeenihapon dopamiinikonjugaateista saattavat olla osallisina Parkinsonin taudin patogeneesissä .

  • Oxidized derivatives of arachidonic acid (including hexanoic acid) and docosahexaenoic acid linked to dopamine may be involved in the pathogenesis of Parkinson’s disease. N-Hexanoyl dopamine is highly cytotoxic.
Tästä lisää: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3259879/Koko joukko N-asetyyliserotoniineja on läydetty eräiden eläinten suolistokudoksesta, erityisesti jejunumista ja ileumista (ohutsuolen aluelta) , jossa niiden arvellaan säätelevän suoliston funktiota. Itse asiassa näitä lipidejä tyydytettyine happoryhmineen havaittiin ensiksi vihreän kahvipavun vahakerroksesta.Kuvassa   C16:0- serotoniini eli N- palmityyliserotoniini

  • A number of N-acylserotonins (16:0, 18:0, 18:1 and 20:) have been detected in intestinal tissue from the rat and pig, especially in the jejunum and ileum where they are believed to regulate intestinal function. In fact, these lipids with saturated acyl groups were first detected in the wax layer of green coffee beans.
    N-palmitoylserotonin 
Serotoniini eli 5- hydroksitryptamiini sinänsä on monoamiininen hermonvälittäjäaine, joka on muodostunut aminohappo tryptofaanista ja sitä löytyy pääasiassa suolsitosta, verihiutaliesta ja keskushermostosta eläimillä( myösihmisellä) ja aivoista serotoniini tunnentaan hyvinvoinnin tunteeseen vaikuttavana osatekijänä.

  • Serotonin or 5-hydroxytryptamine per se is a monoamine neurotransmitter derived from tryptophan, and is found mainly in the gastrointestinal tract, platelets and the central nervous system of animals, where it is popularly known as a contributor to feelings of well-being.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar