Leta i den här bloggen

söndag 25 juni 2017

Alkoholin vaikutus fosfolipidiin PE: PEth ilmenee veressä.

 Fosfatidyylietanolin (PEth)  muodostuminen ja hajoaminen ihmisen ja rotan veressä tutkittu.
Väitöskirja vuonna 2004 Lundin yliopistosta. 
LÄHDE:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14691067
lcohol Alcohol. 2004 Jan-Feb;39(1):8-13. Phosphatidylethanol formation and degradation in human and rat blood.

Tiivistelmän suomennsota ,   Abstract

 Lundilainen tutkijaryhmä halusi selvittää etanolialtistuksen biologisena mallina rotan verestä  fosfatidyylietanolin ((PEth)  muodostumisen  ja hajoamisen   ja verrata  ihmsien veressa tapahtuviin vastaaviin ilmiöihin. Rotille annettiin  9-prosenttista alkoholia (etanolia)  nestemäisessä dieetissä 30 päivää. Kontrollieläimillä oli  nestemäinen kontrollidieetti. Veri ja elimet analysoitiin PEth- muodostuksen suhteen in vivo-tutkimuksena. In vitro-tutkimuksena  selvitettiin ihmisen, rotan, possun ja ferretin  verestä  sekä  ihmisen hepatoomasolusita ja rotan gliomasoluista  PEth muodostus ja hajoaminen.

  • AIMS:  To investigate the rate of formation and degradation of phosphatidylethanol (PEth) in rat blood as compared to human blood, as a model for a biological marker for ethanol exposure.  METHODS:  Rats were given 9% ethanol in liquid diet for 30 days. Control rats were pair fed with a control liquid diet. Blood and organs were analysed considering PEth formed in vivo. Blood from man, rat, pig and ferret as well as human HepG2 cells and rat C6 glioma cells were studied with respect to formation and degradation of PEth in vitro. PEth was analysed by high performance liquid chromatography (HPLC).

Mitkä olivat tulokset?

 Useimmat rotan  elimistä ekkumuloi huomattavia määriä PEth (fosfatidyylietanolia), kun taas sitä ei havaittu verestä.  PEth muodostui vain ihmisen veressä päinvastoin kuin muilla tutkituilla lajeilla. Hepatoomasolut ja glioomasolut kuten ihmisveri muodostivat PEth koeputkessa, muta vain kahdella solulinjalla oli PEth:n  entsymaattista  hajottamista

  • RESULTS: Most rat organs accumulated considerable amounts of PEth whereas no PEth was found in the blood. After in vitro incubations of blood with ethanol, PEth was only formed by human blood, in contrast to the other species studied. HepG2 cells and C6 cells, like human blood, formed PEth in vitro but only the two cell lines had enzymatic degradation of PEth.

 Mitkä olivat johtopäätökset?

Rotta ei ole soveltuva  malli PEth:n  veripitoisuusmittauksiin etanolin otosta. Ihmisen veri näyttää olevan  erityinen  kyvyssään syntetisoida fosfatidyylietanolia(PEth) ja ylläpitää sen stabiilia pitoisuutta koska puuttuu sitä  hajoittava aktiivuus.

  • CONCLUSIONS: The rat is not suitable as a model for assaying PEth in blood as a consequence of ethanol intake. Human blood seems to be particular in its ability to synthesize PEth and to maintain a stable level of PEth due to the lack of degrading activity.

  • PMID: 14691067 [Indexed for MEDLINE
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16624837 

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar