Leta i den här bloggen

lördag 14 februari 2009

Kalaöljy DHA n-C22:6 omega3

DIEETIN KALAÖLJYN DHA VAIKUTUS AIVOLOHKOJEN DHA pitoisuuteen?

C22:6 jakaantuma aivon eri lohkoihin eläinkokeissa saadun tuloksen mukaan

Tästä asiasta ei tiedetä ihmisellä niin tarkasti, mutta koe--eläimllä on saatu kartta tehtyä.Voidaan arvioida, että ihmisellä jakaantuma heijastaa samantapaista.


LÄHDE: Dullemeijer C, Zock PL, Coronel R, Den Ruijter HM, Katan MB, Brummer RJ, Kok FJ, Beekman J, Brouwer IA. Differences in fatty acid composition between cerebral brain lobes in juvenile pigs after fish oil feeding. Br J Nutr. 2008 Oct;100(4):794-800. Epub 2008 Mar 4. Top Institute Food and Nutrition, Wageningen, The Netherlands.

DHA kalaöljy (n-DHA 22:6) kuuluu melko pitkäketjuisiin rasvahappoihin VLCFA, ainakin pisimpiä omega3 sarjan dietäärisiä happoja.

Sillä arvellaan olevan osuutta aivojen kehitykseen. Kalaöljyn anto johtaa korkeampaan n-omega3-PUFA rasvahappojen esintymiseen hyvin nuorilla koe-eläimillä. Tässä oli tutkittu possuja.

Mutta kalaöljyn syötön vaikutus nuorten possujen spesifisen aivolohkojen rasvahappopitoisuuksiin ei ole aiemmin tutkittu seikka. Tässä tutkimuksessa katsottiin kala-öljydieetin vaikutusta etulohkoon ( frontal lobe), päälaen lohkoon( partietal lobe), ohimolohkoon( temporal lobe) ja niskalohkoon (occipital lobe) 7 viikon ikäisillä koe-eläimillä.

Tutkittava ryhmä possuja oli jaettu kahteen eri dieettiryhmään. Toinen sai 4% kalaöljydieettiä ja toinen sai 4% hyvin öljyhappopitoista(C18:1) auringonkukkaöljydieettiä (HOSF, high oleic acid sunflower oil) kahdeksan viikon ajan.

KALAÖLJYDIEETTI johti huomattavasiti korkeampiin DHA(n-C22:6) PUFA-hapon pitoisuuksiin frontaalilohkossa 10,6 %, parietaalilohkossa 10,2 % ja niskalohkossa 9.9 %, mutta temporaalilohkossa eli ohkimolohkossa 7.7%, kun verrattiin HOSF dieettiä saaneisiin 8 Frontaalilohkossa 7.5%, parietaalilohkossa 8.1 %, niskalohkossa 7.3% ja temporaalilohkossa 6.6 %.

Lisäksi DHA pitoisuudet olivat merkitsevästi vähempiä temporaalilohkoissa kuin muissa ( frontaali, parietaali ja okkipitaalilohkoissa), kun syötettiin kalaöljydieettiä ( ja vielä vähempiä, jos oli HOSF dieetti)

JOHTOPÄÄTÖKSENÄ sanotaan: nuoressa possunaivossa näyttää olevan hyvä vaste dieetin kalaöljylle, vaikka temporaalinen aivolohko vastaa dieettiin vähemmän kuin kolme muuta aivolohkoa. Tällaisten erojen funktionaaliset seuraamukset on haastava kohde tuleville tutkimuksille.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar