Leta i den här bloggen

lördag 14 februari 2009

Iso-Lignoseerihappo, iso-lignoceric-acid (C24:0)

ISO-LIGNOSEERIHAPPO (esiintyy maksassa) Tyydytetty hyvin pitkäkejuinen 24 hiilen haaroittunut rasvahappo,päätehaarassa on yksi metyyliryhmä(-CH3) hiilessä numero C22.

LÄHDE: Poulos A, Stockham PC, Johnson DW, Paton BC, Beckman K, Singh H.Metabolism of trideuterated iso-lignoceric acid in rats in vivo and in human fibroblasts in culture. : Lipids. 1999 Sep;34(9):943-9. Women's and Children's Hospital, North Adelaide, South Australia, Australia.

Tyydytetty VLCFA , hyvinpitkäketjuinen (siis yli C22 pituinen rasvahappo) akkumuloituu solussa PEROKSISOMEIHIN, jos on peroksisomaalinen häiriö niiden kataboliassa.
Turn over tapahtumasta on ollut vähemmän tietoa aiemmin ennen vuotta 1999 ja siihen keskittyy tämä artikkeli.
Iso-lignoseerihappo ( iso-lignoceric acid) on rakenteeltaan 22- metyyli(23,23,23,-2*H3)-tri-cosanoic acid, metyyli-trikosaanihappo.
Deuteriumilla* merkattu iso-VLCFA hajosi muodostaen normaalisti vastaavia iso-C16:0 ja iso-C18:0 happoja in vivo ( koe-eläimessä ja ihmisen fibroblastissa).

Mutta jos fibroblasti oli peroxisomipuutteinen ( Zelleweger syndroma), niin ne hajosivat tuskin ollenkaan tai ei yhtään, joten siitä päätellen niiden oksidaatio oli peroksisomaalinen.
Iso-rasvahappoja jotka olisivat C14, C20 tai C22 hiilisiä eikä niitä vastaavia parittomia happoja ollut havaittavissa.

Rotalla MAKSA on se elin, joka sisältää eniten iso-lignoseeerihappoa ja sen hajoamistuotteita, kun taas mitättömiä määriä oli havaittaaissa aivoista, siis se läpäisee huonosti veri-aivokynnystä.

Tutkijat ovat sitä mieltä että iso-VLCFA voidaan merkata deuteriumilla omega- asemaan hiiliketjussa ja saadaan sopivia johdannaisia siitä in vivo tutkimuksiin kun selvitellään peroxisomaalista betaoksidaatiota, koska ne metaboloituvat samoja teitä kuin suorat n-VLCFA hapot. Lisäksi koska iso-VLCFA ja sen beta-oksidaatiotuotteet ovat helposti erotettavissa suoraketjuisen n-VLCFA oksidaatiotuoteista normaalilla kromatografialla, turn over voidaan tarkasti mitata.

Vertaa
n-Lignoceric acid. Siinä on 24 hiiltä suorassa kejtussa.
CH3(CH2)22-COOH

Iso-lignoseerihapossa jonka rakenne tässä mainitaan on C-22- hiilesssä metyyli ja omegahiilen vedyt ovat deuteriumeja.
14.2.2009 1:16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar