Leta i den här bloggen

fredag 29 oktober 2010

Miten jatkuu endokannabinoiditutkimus Ruotsissa?

Sitaatti internetistä vuodelta 2008.

Tibor Harkany forskning handlar om att förstå hur cannabis påverkar hjärnans utveckling. Nu är han utvald att ingå i ett prestigefyllt europeiskt nätverk för unga forskare.
Cannabis verkar via speciella receptorer i nervcellerna i hjärnan. I fjol kunde Tibor Harkany och hans kollegor vid Karolinska institutet rapportera om fyndet av en grupp naturliga ämnen som verkar genom att binda till samma receptor. Upptäckten, som kan förklara hur droger från cannabis- växten påverkar hjärnan, publicerades i tidskriften Science.

– Nu vill vi visa när och var under nervsystemets utveckling de olika naturliga ämnena, endocannabinoiderna finns, och hur dessa påverkar nervcellerna, säger Tibor Harkany.

Han är speciellt intresserad av hur drogerna påverkar hjärnans utveckling. Tidigare studier har visat att barn vars mor rökt cannabis under fostertiden kan få problem med social interaktion, kognition och inlärning. Men vad som egentligen händer på cellnivå är ännu inte känt. Det ska forskningen på KI visa.

Men Tibor Harkany själv finns numera vid universitetet i Aberdeen, efter sju år i Stockholm.
Du vill inte lämna KI. Det är en utmanade forskningsmiljö, en av de bästa i Europa. Men i det svenska systemet finns ett gap på fem, sex år efter att man har varit forskarassistent, där det är extremt svårt att hitta en position för en forskare. Har du barn och familj är det inte så lätt, säger han när Tentakel fångar in honom under ett besök i Sverige.

När han blev erbjuden en permanent professorstjänst, med lön på livstid, var beslutet ändå inte svårt. För tio månader sedan gick flyttlasset till Aberdeen.

Aberdeen är historiskt ett center för cannabis- forskning i Europa. Universitets forskare var med bakom upptäckten av den aktiva substansen i drogen för 40 år sedan.

– De vill öka kapaciteten i cell- och molekylärbiologi och har anställt mig, berättar Tibor Harkany.

Nu sitter han vid ett cafébord på KI-området med en kopp kaffe framför sig. Han är här för att se till forskargruppen vid avdelningen för medicinsk biokemi och biofysik, som han fortfarande leder. I överenskommelsen med universitetet i Aberdeen ingår att han får fortsätta jobba vid KI när han behöver.

Här använder han institutets nya elektrofysiologi-labb för att studera hur nervceller integrerar och kommunicerar med varandra i musembryon och human fostervävnad. Han tittar också på hur kommunikationen påverkas av cannabis.

Tibor Harkany plockar bland kaffemuggarna på cafébordet för att förklara. Locken på muggarna får bli nervceller. Träskeden förbinder dem, liksom celler som utvecklas normalt binds samman i ett visst mönster.

Hans hypotes är att cannabis leder nervcellerna fel så att de inte kopplas ihop som de ska hos det växande fostret. Därmed påverkas utvecklingen av fostrets hjärna.

Vi tror att cannabis avbryter tillväxten av utskotten som binder samman nervcellerna, säger han.

Nu har han som en av 18 unga forskare bland 200 sökande valts ut till det europeiska programmet EMBO Young Investigator. Det ger bland annat ett nätverk med andra forskare. Från Vetenskapsrådet kommer 192 000 kronor per år under tre år, som kan användas till resor, utrustning, kemikalier.

– Utnämningen öppnar nya dörrar och ger mig unika möjligheter till samarbeten och kontakter. Det är en bekräftelse på mina forskningsansträngningar och hårt arbete under 15 år.

Namn: Tibor Harkany. 36 år.

född i Ungern och är forskarutbildad i Ungern och Groningen i Nederländerna.

Siv Engelmark Cederborg

Datum: 2008-04-28

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar