Leta i den här bloggen

fredag 29 oktober 2010

Endokannabinoidin synteesi ja vapautuminen

 • Endocannabinoid synthesis & release

 • Tavallisessa hermoimpulssin välityksessä presynaptinen hermosolu vapauttaa hermonvälittäjäainetta synaptiseen välitilaan, missä se kiinnittyy omaan reseptoriinsa postsynaptisen hermon puolella.
 • Kun sitoutuminen tapahtuu, neuroni depolarisoituu.

 • Tämä depolarisoituminen kiihdyttää kalsiumjonin Ca++ sisäänmenoapostsynaptiseen neuroniin.
 • Tämä kalsiumin lisä taas aktivoi entsyymin joka on transasylaasi ja se katalysoi ensimmäistä askelta endokannabinoidien biosynteesissä muuttamalla kalvofosfolipidin PE kefaliinin eli fosfatidyylietanolaminin) muotoon NAPE, N-asyyli-fosfoatidyylietanolamini, N-Acyl- kefaliini.

In standard neurotransmission, the pre-synaptic neuron releases neurotransmitter into the synaptic cleft which binds to cognate receptors expressed on the post-synaptic neuron.

Upon binding, the neuron depolarizes.

This depolarization facilitates the influx of calcium into the neuron;

this increase in calcium activates an enzyme called transacylase which catalyzes the first step of endocannabinoid biosynthesis by converting phosphatidylethanolamine, a membrane-resident phospholipid, into N-acyl-phosphatidylethanolamine (NAPE).

 • On osoitettu kokeellisesti että monet fosfolipaasit voivat pilkkoa NAPE- muotoa ja silloin tulee anandamidia (AEA)

Experiments have shown that multiple phospholipases cleave NAPE to yield anandamide [8][9].

 • Jos NAPE-PLD enstyymi puuttuisi, kuitenkin havaitaan anandamidin (AEA) biosynteesiä, joten muitakin entsyymejä on asialla.

In NAPE-phospholipase D (NAPE-PLD) knockouts, the PLD-mediated cleavage of NAPE is reduced, not abolished, in low calcium concentrations, suggesting multiple, distinct pathways are involved in AEA biosynthesis (Leung et al., 2006).

 • Kun endokannabinoidia ( anandamidia, AEA) on päässyt solunulkoiseen tilaan oletetulla endokannabinoidikuljettajalla, nämä lipidiset välittäjäaineet ovat alttiina gliasolutaholta tapahtuvalle inaktivaatiolle.

Once released into the extracellular space by a putative endocannabinoid transporter, messengers are vulnerable to glial inactivation.

 • Endokannabinoidit otetaan talteen oletetun kuljettajan kautta ja sitten ne hajoittuvat rasvahappoamidin hydrolaasilla (FAAH), joka pilkkoo anandamidin ja entsyymillä MGLL, joka pilkkoo toisen endokannabinoidin 2-AG ja tuloksena on ensinmainitussa tapauksessa arakidonihappoa(AA) ja etanolaminia (EA) ja jälkimmäisessä tapauksessa arakidonihappoa(AA) ja glyserolia.

Endocannabinoids are uptaken via a putative transporter and degraded by fatty acid amide hydrolase (FAAH) which cleaves anandamide and MGLL, which cleaves 2-AG to arachidonic acid & ethanolamine and arachidonic acid & glycerol, respectively (reviewed in Pazos et al., 2005).

 • Nyt on muodostunut saataville toisen entsyymijärjestelmän substraattiaineita: ARAKIDONIHAPPO tunnistetaan leukotrieenejä (LTs) ja prostaglandiineja (PGs) muodostavien entsyymien järjestelmässä muualla kehosoluissa, mutta on ollut kyseenalaista valiutuuko tämä aineenvaihduntareitti myös keskushermostossa ja onko LT ja PG tuotteilla jotain uutta tehtävää löydettävissä aivoalueella

While arachidonic acid is a substrate for leukotriene and prostaglandin synthesis, it is unclear whether this degradative byproduct has novel functions in the CNS (Yamaguchi et al., 2001; Brock, T., 2005).

 • On kasvavaa tietoa myös siitä, että FAAH entsyymiä ilmenee postsynaptisessa neuronissa joilloin se osallistuisi anadamidin ja 2-AG molekyylin poissiivoukseen ja inaktivoimiseen takaisinoton kautta.

Emerging data in the field also points to FAAH being expressed in the postsynaptic neuron, suggesting it also contributes to the clearance and inactivation of anandamide and 2-AG by endocannabinoid reuptake.

Tästä asiasta otan eri artikkeleita jotka valaisevat eri näkökohtia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar