Leta i den här bloggen

lördag 30 oktober 2010

CB2 endokannabinoidireseptorin merkitys

TUORETTA TIETOA: CB2 reseptorin puutteen merkitys aletaan tietää ainakin hiireltä. Insuliinin sensitiviteetti kyllä paranee, mutta ravinnonotto ja ylipaino lisääntyy.

Diabetologia. 2010 Sep 11. [Epub ahead of print] Deficiency of CB2 cannabinoid receptor in mice improves insulin sensitivity but increases food intake and obesity with age. Agudo J, Martin M, Roca C, Molas M, Bura AS, Zimmer A, Bosch F, Maldonado R. Center of Animal Biotechnology and Gene Therapy, Department of Biochemistry and Molecular Biology, School of Veterinary Medicine, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain.

Abstract (suomennosta)

Endokannabinoidijärjestelmällä oletataan olevan avainmerkitystä energian varastoimisessa ja aineenvaihdunnallisissa häiriöissä. Endokannabinoidireseptori CB2R havaittiin ensiksi immuunisoluista. Sitä esiintyy perifeerisissä pääelimissä vastaamassa aineenvaihdunnan kontrollista.

AIMS/HYPOTHESIS: The endocannabinoid system has a key role in energy storage and metabolic disorders. The endocannabinoid receptor 2 (CB2R), which was first detected in immune cells, is present in the main peripheral organs responsible for metabolic control.

Lihavuudessa CB2R osallistuu rasvakudoksen tulehduksen kehittymiseen ja rasvamaksan muodostukseen.

During obesity, CB2R is involved in the development of adipose tissue inflammation and fatty liver.

Tutkijat selvittivät CB2R puutteen vaikutuksia verensokerin, GLUKOOSIN aineenvaihduntaan

We examined the long-term effects of CB2R deficiency in glucose metabolism.METHODS: Mice deficient in CB2R (Cb2 ( -/- ) [also known as Cnr2]) were studied at different ages (2-12 months). Two-month-old Cb2 (-/-) and wild-type mice were treated with a selective CB2R antagonist or fed a high-fat diet. RESULTS: The lack of CB2R in Cb2 (-/-) mice led to greater increases in food intake and body weight with age than in Cb2 (+/+) mice.

TULOKSISTA: CB2R puutteiselle hiirelle kehittyi suurempi ravinnon otto ja kehon paino

However, 12-month-old obese Cb2 (-/-) mice did not develop insulin resistance and showed enhanced insulin-stimulated glucose uptake in skeletal muscle.

Kuitenkaan 12 kk ikäiselle CB2- reseptorivajeiselle hiirelle ei kehittynyt insuliiniresistenssiä ja sillä esiintyi kohonnut insuliinin stimuloima glukoosin otto lihassoluun.

In agreement, adipose tissue hypertrophy was not associated with inflammation.

Saman suuntainen tulos saatiin, kun normaalille hiirelle annettiin CB2-reseptoriantagonistia. Sen insuliiniherkkyys parani.

Similarly, treatment of wild-type mice with CB2R antagonist resulted in improved insulin sensitivity.

Lisäksi jos 2 kk ikäiselle CB2-vajeiselle hiirelle annettiin rasvaista ravintoa, sen painonkehittyminen aleni ja sillä todettiin normaalia insuliiniherkkyyttä.

Moreover, when 2-month-old Cb2 (-/-) mice were fed a high-fat diet, reduced body weight gain and normal insulin sensitivity were observed.

YHTEENVETO ja TULOSTEN TULKINTA:

CB2R välitteisten vasteitten puuttuminen suojasi hiirtä sekä iästä riippuvaa että dieetistä johtuvaa insuliiniresistenssiä vastaan, mikä viittaisi siihen, että näissä reseptoreissa voi olla jotain terapeuttisen kohteen potentiaalia, jos on kyse lihavuudesta tai insuliiniresistenssistä.

CONCLUSIONS/INTERPRETATION: These results indicate that the lack of CB2R-mediated responses protected mice from both age-related and diet-induced insulin resistance, suggesting that these receptors may be a potential therapeutic target in obesity and insulin resistance.

KOMMENTTI:

Tässä ei voi vetää mitään suoraa yhteenvetoa siitä, että sammuttamalla CB2 reseptori jollain molekyylillä suoraan saataisiin aikaan etsittyjä edullisia vaikutuksia. Tässä täytyy ensin kaavoittaa koko CB-reseptorijärjestelmän luonne, miten se toimii, mikä sen aktivoi ja miten se säätyy. Otan näistä joitain detaljeja esiin, jotta voisi välttää bias harhateitä.

Tässä täytyy menna takaisin aivan arakidonihappoon ja anandamidiin asti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar