Leta i den här bloggen

lördag 13 mars 2010

FAOD ja sydänlihas

LÄHDE: Physiol Rev. 2010 Jan;90(1):207-58.
  • Myocardial fatty acid metabolism in health and disease.
Lopaschuk GD, Ussher JR, Folmes CD, Jaswal JS, Stanley WC.
Cardiovascular Research Group, Mazankowski Alberta Heart Institute, University of Alberta, Alberta T6G 2S2, (PubMed hakulaite)

Suomennosta:

Sydämen jatkuvan supistumiskykyä osoittavan funktion ylläpitämiseen tarvitaan paljon energiaa, mikä on peräisin pääasiassa pitkäketjuisista rasvahapoista(LCFA) ja niiden beta-oksidoitumisesta.

There is a constant high demand for energy to sustain the continuous contractile activity of the heart, which is met primarily by the beta-oxidation of long-chain fatty acids.

Rasvahappoijen betaoksidoitumisen kontrolli on monimutkainen asia ja se takaa, että rasvahappoja on riittävä määrä oksidoitumassa, jotta sydämen energiatarpeet saadaan täyttymään.

The control of fatty acid beta-oxidation is complex and is aimed at ensuring that the supply and oxidation of the fatty acids is sufficient to meet the energy demands of the heart.

Rasvahappojen aineenvaihdunnan säätyminen ei ole mikään erillinen tapahtuma, vaan se on vastetta muuntumisiin supistustyössä, vastetta läsnäolevien ainesten keskiseen kilpailuun( esim glukoosin, maitohapon, ketoniaineitten ja aminohappojen taholta tulevaan kilpailuun) ja vastetta sekä muutoksiin hormonaalisessa miljöössä että hapen saannin rajoituksiin

The metabolism of fatty acids via beta-oxidation is not regulated in isolation; rather, it occurs in response to alterations in contractile work, the presence of competing substrates (i.e., glucose, lactate, ketones, amino acids), changes in hormonal milieu, and limitations in oxygen supply.

muutokset rasvahappojen metaboliassa voivat vaikuttaa sydämen patologiaan.

Alterations in fatty acid metabolism can contribute to cardiac pathology.

Esimerkiksi rasvahappojen liiallinen betaoksidoituminen lihavuudessa ja diabeteksessa voi haitata sydämen toimintaa.

For instance, the excessive uptake and beta-oxidation of fatty acids in obesity and diabetes can compromise cardiac function.

Lisäksi muutokset betaoksidaatiossa sekä iskemian aikana että iskemian jälkeen ja sydämen vajaatoiminnassa myös vaikuttavat sydämen patologiaan.

Furthermore, alterations in fatty acid beta-oxidation both during and after ischemia and in the failing heart can also contribute to cardiac pathology.

Tässä yllämainitussa artikkelissa tehdään katsausta sydänlihaksen beta-oksidaation säätelyyn ja siihen, miten muutokset rasvahappojen beta-oksidaatiossa vaikuttavat osaltaan sydämen tauteja.

This paper reviews the regulation of myocardial fatty acid beta-oxidation and how alterations in fatty acid beta-oxidation can contribute to heart disease.

Kirjoittajat jopa arvelevat , että rasvahappojen betaoksidaation estosäädöllä voisi olla jotain terapeuttista annettavaa erimuotoisten sydäntautien hoidossa ja asiasta ollaan keskustelemassa tieteen foorumissa.

The implications of inhibiting fatty acid beta-oxidation as a potential novel therapeutic approach for the treatment of various forms of heart disease are also discussed.

PMID: 20086077 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar