Leta i den här bloggen

söndag 8 mars 2009

Vehnänalkioöljy ja sen octacosanoli C28


Wheat Germ Oil

LÄHDE_ Wikipedia: Suomennosta ja kommentti.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wheat_germ_oil

Vehnänydinöljyä uutetaan wehnän jyvien ( wheat kernel) iduista (germ), ja öljy muodostaa 2,5% jyvistä.

Vehnänydinöljy on erityisen oktacosanolipitoista, mikä on C28 hiilirunkoinen tyydytetty primääri alkoholi, jota esiintyy usean kasvin vahoissa. Oktakosanolin (Octacosanol ) tutkimuksissa on havaittu sen lisäävän fyysistä suorituskykyä ja treenauskykyåä. Hyvin pitkäketjuiset alkoholit, joita kasvisvahoista ja mehiläisvahoista saadaan, on eräitten raporttien mukaan plasman kolesterolia alentavia ihmisellä.

Vehnänalkioöljyssä on myös runsaasti E-vitamiinia ja itse asiassa suurin E-vitamiinipitoisuus, mitä missään ruoassa on havaittu ennen elintarvikkeen valmistamista tai vitamiinirikastusta.

Keittoöljynä vehnänydinöljy on vahvasti arominen, kallis ja helposti tuhoutuva. Vehnänalkioöljyssä on seuraavia rasvahappoja.

Linolihappoa (omega-6) 55 g/ 100 grammassa öljyä

Palmitiinihappoa 16 grammaa 100 grammassa öljyä-

Öljyhappoa 14 g 100 grammassa öljyä.

Linoleenihappoa (omega3): 7 grammaa 100 grammassa öljyä.

Mikä on pitkien rasvahappoa-lkoholien ravitsemuksellinen
ja aineenvaihdunnallinen merkitys?

LÄHDE : James L. Hargrove et al. Nutritional Significance and Metabolism of Very Long Chain Fatty Alcohols and Acids from Dietary Waxes

(Suomennosta) KASVISVAHOISTA ja MEHILÄISVAHASTA peräisin olevien pitkäketjuisten alkoholien on raportoitu olevan ihmisen plasman kolesterolia alentavia tekijöitä. Tässä minikatsauksessa keskustellaan käsittelemättömien vehnänjyvien, mehiläisivahan (beewax) ja monien kasvien vahaestereiden (wax esters) ja alifaattisten happojen ja alkoholeiden ravitsemuksellisista ja säätelyvaikutuksista. Raporttien mukaan 5-20 mg päivittäin tällaisia C24- C34 kokoisia alkoholeja ( joissa on myös oktacosanolia ja triacontanolia) alentaa LDL-kolesterolia 21-29 (%) prosentilla ja kohottaa HDL-kolesterolin osuutta 8-15 (%) prosentilla.

Vahaesterit hydrolysoituvat sappisuoloista riippuvan haimaperäisen karboksyyliesteraasi- entsyymin avulla (pancreatic carboxyl esterase) ja niistä vapautuu pitkäketjuisia alkoholeja ja rasvahappoja, jotka absorboituvat ruoansulatuskanavasta.

RASVA-ALKOHOLEIN AINEENVAIHDUNNAN fibroblastitutkimuksissa on havaittu, että hyvin pitkäketjuiset rasva-alkoholit, rasva-aldehydit ja rasvahapot (VLCFA) interkonveroituvat reversibelisti ( muuttuvat keskenään palautuvalla tavalla) rasva-alkoholisyklissä (a fatty alcohol cycle).

Näiden yhdisteiden aineenvaihdunta on vikuuntunut monissa perinnöllisissä peroksisomaalisissa häiriöissä, joihin kuuluu adrenoleukodystrofia (ALD) ja Sjögren-Larssonin oireyhtymä. Raportit dietäärisestä hoidosta näissä taudeissa varmistavat, että hyvin pitkäketjuiset rasvahapot (VLCFA) ovat ihmisen tavallisen dieetin komponentti ja että niitä syntyy myös endogeenisesti.

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/Sjogren-Larssons+syndrom.htm

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/Adrenoleukodystrofi+och+Adrenomyeloneuropati.htm

Hyvin pitkäketjuisten rasvahappojen (VLCFA) esiintyminen plasmassa nousee paaston aikana ja silloin, jos lapset ovat asetettu ketogeeniselle dieetille kohtauksien välttämiseksi, kuten joskus on tapana. Olemassa oleva tieto tukee sitä oletusta, että hyvin pitkät rasvahapot (VLCFA) omaavat säätelevää osaa kolesterolin aineenvaihduntaan peroksisomeissa ja myös muuntavat LDL-kolesterolin soluunottoa ja aineenvaihduntaa.

MITÄ OVAT POLYCOSANOLIT?

Löytyy lähde, joka koettaa kumota polycosanoleista sanotun hyvän sanan ja sen takia on otettava huomioon.


LÄHDE: Stefan P. J. Dullens.
Effects of emulsified policosanols with different chain lengths on cholesterol metabolism in heterozygous LDL receptor-deficient mice. Journal of Lipid Research, Vol. 49, 790-796, April 2008

(Suomennosta) POLYCOSANOLIT ovat seos pitkäketjuisia primäärisiä alifaattisia tyydytettyjä alkoholeja. Aiemmat tutkimukset ihmisiltä ja eläimiltä ovat osoittaneet, että nämä yhdistykset paransivat lipoproteiiniprofiileja. Kuitenkin plasebokontrolloidut uudemmat tutkimukst eivät varmistaneet näitä lupaavia vaikutuksia.

Oktakosanoli(C28) on pääkomponentti sokeriruokoperäisissä polycosanoleissa ja sitä pidetään bioaktiivina yhdisteenä. Tätä ei kuitenkaan ole koskaan testattu in vivo tutkimuksilla, jotka vertaisivat eri polycosanoleja keskenään.

Tämä työ koettaa esittää, että ei erilliset polycosanolikomponentit (C24, C26, C28, C30) eikä luonnollinen polycosanoliseoskaan (30 mg/100 g dieetti) alentaneett seerumin kolesterolin pitoisuuksia LDL-poistogeenisessä koe-eläimessä . Lisäksi ei ollut mitään geenivaikutustakaan LDLr, ABCA1, HMG-CoA syntaasi-1 ja apolipoproteiini A-I (apoA-I): ssa maksa-ja ohutsuolen kudoksissa poistogeenisessä naarashiiressä 7 viikon interventiokokeessa.

Lopuksi ei mikään yksittäinen polycosanoli tai niitä vastaava pitkäketjuinen rasvahappo tai aldehydi vaikuttanut näiden tutkijoitten mielestä de novo apo-A-I-proteiinin tuottoon in vitro tutkituissa soluissa. Sen takia tutkijat tässä ryhmässä eivät katsoneet yksittäisten polycosanolien eikä luonnollisen polycosanoliseoksenkaan omaavan potentiaalia koronaaritautien riskin vähentämisessä seerumin lipoproteiinivaikutuksen kautta.

KOMMENTTINI: Jos siis polycosanolit eivät mahdollisesti vaikuta mitään hyvää ja beetaoksdiaatioheikkoudessa vain pahaa, niin niitä pitää silmäillä enemmänkin.

Ne ovat kuitenkin hyvämaineisen vehnänalkioöljyn merkitsevä osa. Jos ne ovat haitaksi, ne pitäisi poistaa vehnänydinöljystä, joka on muuten edullista koostumukseltaan.

8.3.2009 10:26

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar