Leta i den här bloggen

torsdag 12 mars 2009

Plasmalogeeni ja kolesterolin kuljetus solussa

3. Plasmalogeenin puutteen vaikutus kolesterolin kuljetukseen

Plasmalogeenin puute muuttaa kolesterolin transporttia ER-suuntaan (Acyl-CoA/CAT entsyymille) , mutta ei muuta kolesterolin kuljetusta solun periferiaan

LÄHDE: Munn NJ, Arnio E et al.
Deficiency in ethanolamine plasmalogen leads to altered cholesterol transport. J Lipid Res. 2003 Jan;44(1):182-92.

Plasmalogeenit ovat eräs iso alaluokka etanolamini-ja koliinifosfolipidejä, joissa sn-1 asemassa on pitkäketjuinen rasva-alkoholi liittyneenä vinyylieetterisidoksella. On arveltu, että nämä fosfolipidit osallistuvat kalvojen fuusiotapahtumien välittämiseen. Tässä tutkimuksessa tiedemiehet selvittävät etanolaminiplasmalogeenin (PlsEtn) eli plasmenyylietanolaminin osuutta solun sisäisessä kolesterolin kuljetuksessa ( koe-eläinsolussa):

Soluun oli johdettu yksittäinen PlsEtn-biosynteesin geenidefekti.

Tutkijat havaitsivat, että plasminogeeni PlsEtn oli essentielli eli välttämätön spesifisissä kolesterolin kuljetusteissä, suunnassa, joka johti solun pinnasta tai endosyyttisestä aitiosta endoplasmisessa retikulumissa sijaitsevalle entsyymille Acyl-CoA/CAT( kolesteroliasyylitransferaasi) . Plasminogeenin puuttuessa tämä kuljetus oli epänormaalia.

Mutta plasminogeeni ei ollut välttämätön osatekijä siinä kolesterolin kuljetuksessa, joka suuntautui endoplasmisesta retikulumista periferiaan, solun pintaa kohden, sillä tämä kuljetus oli normaalia, vaikka plasminogeeni puuttuisikin.

Myös rakkuloitten kuljetus oli normaalia, vaikka plasminogeeni puuttui. Tätä mitattiin nestefaasin endosytoosista ja exosytoosista. Samoin oli normaalia vastasyntyneitten proteiinien liikkuminen solun pintaan.

Geenivajeinen kolesterolin kuljetusfenotyyppi johtui plasminogeenin(PlsEtn) puutteesta ja se voitiin osoittaa transfektoimalla cDNA, joka koodasi puuttuvaa entsyymiä tai antamalla metabolista välituotetta, joka meni plasminogeenin biosynteesin teihin defektistä alavirtaan.Tulevien tutkimusten tulee osoittaa plasminogeenin tarkka rooli kolesterolin kuljetuksessa kohti endoplasmista retikulumia.

Future work must determine the precise role that plasmalogens have on cholesterol transport to the endoplasmic reticulum (2003 tieto).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar