Leta i den här bloggen

måndag 19 februari 2018

Dieetin arakidonihappo AA - ja EPA sekä valiutuva CYP2- epoxigenaasi

EPA metabolia .Tietoja katsottu 2018, helmikuussa 19. pv.
  • 2005 artikkeli: 

    Prioritoitunut vaihde CYP28 ja CYP29   entsyymin kesken  riippuen  dieetin eikosanoidityypistä ( EPA omega3 vai AA omega6).

Format: Abstract
Biochem Biophys Res Commun. 2005 Apr 22;329(4):1275-81.
AIHEEN otsikko;: EPA aineenvaihdunta sytokromi P450 entsyymeillä; kyse CYP2C- alaperhe.

Eicosapentaenoic acid metabolism by cytochrome P450 enzymes of the CYP2C subfamily. Barbosa-Sicard E1, Markovic M, Honeck H, Christ B, Muller DN, Schunck WH.

TIIVISTELMÄ( suomennosta) Abstract

CYP2C-entsyymit epoksidoivat arakidonihappoa (AA, eikosatetraeenihappoa C20:4 omega6) aineenvaihduntatuotteiksi, jotka säätelevät verisuonten ja munuaisten toimintoja (mm) -Tässä tutkimuksessa testataan hypoteesia, että EPA olisi vaihtoehtoinen substraatti näille entsyymeillä. EPA tulee omega3-linjasta ja on C20:5 omega3 rasvahappo, eikosapentaeenihappo.
  • CYP2C enzymes epoxidize arachidonic acid (AA) to metabolites involved in the regulation of vascular and renal function. We tested the hypothesis that eicosapentaenoic acid (EPA), a n-3 polyunsaturated fatty acid, may serve as an alternative substrate.
(Käytettäessä bakulovirus/hyönteissysteemimallia) ihmisen CYP2C8 ja CYP2C9 ja rotan CCYP2C11 ja CYP2C23 ilmenivät yhtäaikaa NADH-CYP-reduktaasin kanssa. Rekombinanteilla entsyymeillä oli korkea EPA- ja AA- epoxygenaasiaktiivisuus. Kun verrattiin näitä kahta substraattia, havaittiin katalyyttisten tehojen olevan melkein samanlaiset.
EPA:ssa oleva 17,18- hiilten välinen kaksoissidos oli prioritoitunut epoksidaatiokohta CYP- entyymeillä 2C8. 2C11 ja 2C23 - EPAS:sta  Muodostui epoksi eikosapentaeenihappoa
Arakidonihaposta tuottui 17R,18S-epoxytetraeenihappoa CYP-entsyymeillä 2C9, 2C11, 2C23. Päinvastaista enantioselektiivisyyttä (S,R) taas tuotti CYP2C28.
  • Human CYP2C8 and CYP2C9, as well as rat CYP2C11 and CYP2C23, were co-expressed with NADPH-CYP reductase in a baculovirus/insect cell system. The recombinant enzymes showed high EPA and AA epoxygenase activities and the catalytic efficiencies were almost equal comparing the two substrates. The 17,18-double bond was the preferred site of EPA epoxidation by CYPs 2C8, 2C11, and 2C23. 17(R),18(S)-Epoxyeicosatetraenoic acid was produced with an optical purity of about 70% by CYPs 2C9, 2C11, and 2C23 whereas CYP2C8 showed the opposite enantioselectivity.
Nämä tutkimukset  osoittivat , että EPA on tehokas substraatti CYP2-entsyymeille ja viittaavat siihen , että runsaasti  omega3-PUFA rasvahappoa sisältävä ravinto tekee vaihteen CYP2C-riippuvien fysiologisesti aktiivien eikosanoiden tuotannossa arakidonihapon (AA)  johdannaisista EPA-johdannasten aineevaihduntaan.
  • These results demonstrate that EPA is an efficient substrate of CYP2C enzymes and suggest that n-3 PUFA-rich diets may shift the CYP2C-dependent generation of physiologically active eicosanoids from AA- to EPA-derived metabolites.
[Indexed for MEDLINE]
Muistiin 19.2. 2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar