Leta i den här bloggen

onsdag 21 maj 2014

PNPLA3 geeni, kr. 22q13.31 , eräs triasyyliglyserolilipaasi uuden väitöskirjan aiheena

 Etsin ensinnäkin tämän geenin PubMed avulla . PNPLA3 geeni kromosomissa 22 koodaa triasyyliglyserolilipaasia, joka  välittää triasyyliglyserolin hydrolyysiä  adiposyttisoluissa ihmisellä. tämä koodautunut proteiini on membraaniin on sitoutunut.  ja se sattaa osallistua energiankäytön ja energian varastoitumisen tasapainoon rasvasoluissa.   Proteiinisekvenssistä lie  tietoja 2008 alkaen . 

PNPLA3 patatin-like phospholipase domain containing 3 [ Homo sapiens (human) ]

Gene ID: 80339, updated on 17-May-2014
Official Symbol
PNPLA3provided by HGNC
Official Full Name
patatin-like phospholipase domain containing 3provided by HGNC
ADPN; C22orf20; iPLA(2)epsilon
Summary
The protein encoded by this gene is a triacylglycerol lipase that mediates triacylglycerol hydrolysis in adipocytes. The encoded protein, which appears to be membrane bound, may be involved in the balance of energy usage/storage in adipocytes. [provided by RefSeq, Jul 2008


http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?q=data/hgnc_data.php&hgnc_id=18590

Approved symbol
PNPLA3
Approved name
patatin-like phospholipase domain containing 3
Previous symbols & names
"adiponutrin", ADPN, C22orf20, "chromosome 22 open reading frame 20"
Synonyms
adiponutrin, dJ796I17.1, FLJ22012, iPLA2epsilon
Locus type
gene with protein product
Chromosomal location
22q13.31
Gene family
Patatin-like phospholipase domain containing
HCOP
HGNC Comparison of Orthology Predictions for PNPLA3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar