Leta i den här bloggen

lördag 14 april 2012

Dokosanoideista enemmän


Välittäjinä toimivien dokosahexaeeni (C22:6 n-3) rasvahappojohdannaiset endogeeninen signalointi, mikä pitää yllä synaptista homeostaasia ja impulssinjohtopiirien integriteettiä.

Mol Neurobiol. 2011 Oct;44(2):216-22. Epub 2011 Sep 15.
Endogenous signaling by omega-3 docosahexaenoic acid-derived mediators sustains homeostatic synaptic and circuitry integrity.
Bazan NG, Musto AE, Knott EJ. Source Neuroscience Center of Excellence, Louisiana State University Health Sciences Center, 2020 Gravier Street, Suite D, New Orleans, LA, 70112, USA,

TIIVISTELMÄN suomennos

Monimutkaisten aivoperäisten impulssipiirien ja synapsien harmonia ja toiminta hoituu pääasiassa stimuloivien ja inhiboivien hermonvälitysten, neurotrofiinien, geenisäätelyn ja monen vielä tuntemattoman tekijän avulla.

Näille aivoperäisille johtumispiireille tyypillisiä osatekijöitä ovat hermosolun dendriittilisäkkeet, synaptiset kalvot ja muut keskushermoston lipidikalvorakenteet, joihin on hyvin runsaasti asettunut dokosahexaeeni rasvahappoa, DHA, omega-3 rakenteisten essentiellien rasvahappojen perheen pääjäsen ( docosahexaenoic acid (DHA), the main member of the omega-3 essential fatty acid family)

DHA rasvahappoa pidättyy tiukasti ja konsentroituneesti hermojärjestelmään ja nykyään tiedetään sillä olevan neuroprotektiivinen tehtävä sekä tehtäviä muistifunktiossa ja näköaistin alueella.

Vasta aivan äskettäin on havaittu, minkä takia esteröitymättömän vapaan DHA rasvahapon allas kasvaa yllättävän nopeasti aivoperäisen kohtauksen alkaessa tai aivon vaurioituessa. Ilmiö alkoi selvitä, kun löydettiin neuroprotektiivinen molekyyli NPD1, ENSIMMÄINEN LÖYDETTY BIOAKTIIVI DOKOSANOIDI, joka muodostuu vapaasta DHA rasvahaposta 15- LOX-1 entsyymillä

This phenomenon began to be clarified by the discovery of neuroprotectin D1 (NPD1), the first-uncovered bioactive docosanoid formed from free DHA through 15-lipoxygenase-1 (15-LOX-1).

NPD1 synteesiin sisältyy agonisteina oksidatiivinen stressi ja neurotrofiinit. Kehitteillä oleva konsepti on, että DHA- rasvahaposta johtuvat DOKOSANOIDIT saattavat alkuun endogeenin signaloinnin ja tämän tarkoituksena on synaptisen homeostaasin ja impulssinjohtopiirien integriteetinylläpito.

NPD1 synthesis includes, as agonists, oxidative stress and neurotrophins. The evolving concept is that DHA-derived docosanoids set in motion endogenous signaling to sustain homeostatic synaptic and circuit integrity.

NPD1 on anti-inflammatorinen ja sillä on tulehdusta lievittävää vaikutusta; se saa aikaan solun elossapysymistä, mikä on aivan päinvastaista, mitä on EIKOSANOIDIEN puolelta totuttu odottamaan: EIKOSANOIDIT ovat omega-6-rasvahappoperheen jäseniä tunnettuine kaskadinomaisine pro-inflammatorisine vaikutuksineen.

NPD1 is anti-inflammatory, displays inflammatory resolving activities, and induces cell survival, which is in contrast to the pro-inflammatory actions of the many of omega-6 fatty acid family members.

Artikkelissaan tutkijat valaisevat DHA-rasvahapon mitä keskeisintä kykyä pitää yllä neuronaalista ( hermosolu-) funktiota sekä suojata synapseja ja impulssinjohtumispiirejä (DHA-signalolidomics yhteydessä).

We highlight here studies relevant to the ability of DHA to sustain neuronal function and protect synapses and circuits in the context of DHA signalolipidomics.

DHA Signalolipidomics käsittelee DOKOSANOIDEILLE tyypillisiä prohomeostaattisia ja solun elossapysymisen puolesta vaikuttavia bioaktiviteettejä:

  1. solu- ja kudosmekanismit, joilla solut ja kudokset ottavat DHA- rasvahappoa
  2. DHA:n jakaantumisen eri soluaitioihin,
  3. fosfolipidien DHA-rasvahappoa sisältävien kalvodomaanien organisoitumisen ja funktiot -
  4. signaaliteitten tarkat solutason ja molekyylitason tapahtumat
DHA signalolipidomics comprises the integration of the cellular/tissue mechanism of DHA uptake, its distribution among cellular compartments, the organization and function of membrane domains containing DHA phospholipids,
and the precise cellular and molecular events revealed by the uncovering of signaling pathways regulated by docosanoids endowed with prohomeostatic and cell survival bioactivity.

Täten asiaa lähestymällä tulee tarjolle uusia preventiivisiä kohteita, uusia kohteita farmakologiseen interventioon ja kliiniseen käytäntöön, mitä tulee Dokosahexaeenihappovälitteisen signalointiin.

Therefore, this approach offers emerging targets for prevention, pharmaceutical intervention, and clinical translation involving DHA-mediated signaling.

PMID:
21918832
[PubMed - indexed for MEDLINE]

PMCID:
PMC3180614

Free PMC Article

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar