Leta i den här bloggen

torsdag 4 november 2010

Endokannabinoidisysteemi endokriinisessä säätelyssä ja energiatasapainossa

Endocrine Reviews 27 (1): 73-100 The Emerging Role of the Endocannabinoid System in Endocrine Regulation and Energy Balance

Uberto Pagotto, Giovanni Marsicano, Daniela Cota, Beat Lutz and Renato Pasquali

Endocrinology Unit, Department of Internal Medicine and Gastroenterology et al.

  • Suomennosta
Viime vuosina endokannabinoidi järjestelmästä (EC) on kehkeytynyt mitä relevantein aihe tieteellisissä piireissä.

During the last few years, the endocannabinoid system has emerged as a highly relevant topic in the scientific community.

Endokannabinoidien nimiin on jo kirjattu monia erilaisia säätelytoimintoja ja niitten osuutta useissa patofysiologisissa tiloissa tutkitaan intensiivisesti.

Many different regulatory actions have been attributed to endocannabinoids, and their involvement in several pathophysiological conditions is under intense scrutiny.

Kannabinoidireseptorit CB1 ja CB2 löydettiin alunperin Cannabis sativa-nimisen kasvin psykotrooppisen komponentin ( cannabinoidien) reseptoreina. Nämä reseptorit osallistuvat monien keskushermoston ja perifeerisen hermoston fysiologisten funktioitten säätelyyn.

Cannabinoid receptors, named CB1 receptor and CB2 receptor, first discovered as the molecular targets of the psychotropic component of the plant Cannabis sativa, participate in the physiological modulation of many central and peripheral functions.

CB2 reseptoria esiintyy lähinnä immuunisoluissa, kun taas CB1 reseptori on runsain G-proteiiniin kytkeytynyt reseptori, mitä aivoissa ilmenee.

CB2 receptor is mainly expressed in immune cells, whereas CB1 receptor is the most abundant G protein-coupled receptor expressed in the brain.

CB1 reseptoria ilmenee hypotalamuksessa ja hypofyysissä. Tiedetään, että sen aktivaatio moduloi kaikkia endokriinisia hypotalamo-perifeerisiä endokriinisia akseleita.

CB1 receptor is expressed in the hypothalamus and the pituitary gland, and its activation is known to modulate all the endocrine hypothalamic-peripheral endocrine axes.

On lisääntyvää näyttöä, että tämä EC-järjestelmä omaa osuuden stressivasteessa vaikuttamalla hypotalamus-hypofyysi-lisämunuais-akseliin ja reproduktion kontrollissa modifioimalla gonadotropiinien vapautumista, fertiliteettiä ja seksuaalista käyttäytymistä.

An increasing amount of data highlights the role of the system in the stress response by influencing the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and in the control of reproduction by modifying gonadotropin release, fertility, and sexual behavior.

Endokannabinoidijärjestelmän (EC) kyky kontrolloida ruokahalua, ravinnonottoa ja energiatasapainoa on saanut viime aikoina myös suurta huomiota erityisesti näiden funktioiden taustatekijöiden suhteen.

The ability of the endocannabinoid system to control appetite, food intake, and energy balance has recently received great attention, particularly in the light of the different modes of action underlying these functions.

Endokannabinoidijärjestelmä moduloi ravinnon palkitsevaisuutta vaikuttamalla erityisiin mesolimbisiin alueisiin aivoissa.

The endocannabinoid system modulates rewarding properties of food by acting at specific mesolimbic areas in the brain.

Hypotalamuksessa CB1 reseptorit ja endokannabinoidit ovat integroituneita osatekijöitä siinä verkostossa, joka kontrolloi ruokahalua ja ravinnonottoa.

In the hypothalamus, CB1 receptor and endocannabinoids are integrated components of the networks controlling appetite and food intake.

Mielenkiintoista on , että endokannabinoidien on viime aikoina osoitettu kontrolloivan aineenvaihdunnallisia funktioita perifeerisissä kudoksissa kuten adiposyyteissä, maksasoluissa, mahasuolikanavassa ja mahdollisesti tahdonalaisessa lihaksessa.

Interestingly, the endocannabinoid system was recently shown to control metabolic functions by acting on peripheral tissues, such as adipocytes, hepatocytes, the gastrointestinal tract, and, possibly, skeletal muscle.

Järjestelmän relevanssia vahvistaa edelleen huomio siitä, että ECV-järjestelmään interaktiossa olevien lääkkeiden on havaittu olevan lupaavia kandidaatteja erilaisten sairauksien hoitoon, joihin luetaan myös liikalihavuus.

The relevance of the system is further strenghtened by the notion that drugs interfering with the activity of the endocannabinoid system are considered as promising candidates for the treatment of various diseases, including obesity.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar