Leta i den här bloggen

lördag 25 september 2010

PPAR ja tämän reseptorin moduloiminen

Peroxisome proliferator-activated receptor

Wikipedia, the free encyclopedia


PPAR -alpha ja -gamma tiet yllä olevassa WIKIPEDIA kuvassa.
Molekulääribiologian alueella nämä peroksisomiproliferaattori-aktivoituvat reseptorit (PPAR) ovat ryhmä tumareseptoriproteiineja, jotka toimivat transkriptiotekijöinä säädellen geenien ilmenemistä.
(molecular biology; peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) ;nuclear receptor proteins ; transcription factors)
 • On kolme päälajia PPAR proteiineja, alfa, gamma ja delta( beta)
Three types of PPARs have been identified: alpha, gamma, and delta (beta)

Geenit ovat PPARA, PPARB, PPARD ( tai PPARB)
PPAR proteiinit omaavat essentiellin osuuden solujen erilaistumisessa, kehityksessä ja aineenvaihdunnassa ( hiilihydraattien, lipidien ja proteiinien aineenvaihdunnassa) sekä tuumorien syntymisessä(cellular differentiation, development, and metabolism (carbohydrate, lipid, protein), and tumorigenesis[2] of higher organisms).
 • PPAR LIGANDI
Ensimmäiset tällaiset molekyylit löydettiin etsittäessä kohdetta peroksisomeja kasvattaville tekijöille ( peroksisomeja proliferoiville aineille) . Sellaisilla aineilla saataisiin näitten arvokkaitten pikkupartikkelien määrää lisääntymään. Niillä on tärkeä osuus aineenvaihdunnassa. Ne voisivat mm parantaa insuliiniherkkyyttä ( increased peroxisomal numbers ; improving insulin sensitivity). Nämä aineet olivat farmakologialtaan fibraattien kaltaisia, joita taas oli löydetty 1980-luvun alkupuolella ( fibrates ).
Kun sitten havaittiin PPAR:n kirjavampi rooli biologiassa, aineita alettiin sanoa PPAR ligandeiksi. Näistä tunnetuin PPAR ligandiryhmä  (lääkkeitä) ovat  TZD, tiatsolidiinidionit (thiazolidinediones).
Kun PPARδ (delta) oli löydetty ihmiseltäkin 1992, se osoittautui PPARβ (beta) proteiinin lähisukulaiseksi (Xenopus). USA käyttää ensimmäistä nimeä(Geeni PPARD)  ja Eurooppa toista.
 • PPAR FYSIOLOGINEN FUNKTIO ja HETERODIMEERIN MUODOSTUS
Jokainen PPAR muodostaa heterodimeerin retinoidi X reseptorin kanssa ( retinoid X receptor )(RXR) ja sitoutuu kohdegeeneissä DNA:n spesifiseen alueeseen. Näitä DNA-jaksoja nimitetään peroksisomiproliferaattorin hormonivaste- elementeiksi PPREs (peroxisome proliferator hormone response elements).

DNA:ssa vastaava jakso ( consensus sequence ) on AGGTCAXAGGTCA, jossa X on sattumanvarainen nukleotidi ( a random nucleotide). Yleisesti ottaen tämä jakso esiintyy geenin promoottorialueessa. Sen takia kun PPAR sitoutuu ligandiinsa, kohdegeenien transkriptio joko alkaa lisääntyä tai vähentyä - riippuen siitä, mikä geeni on kyseessä.
 •  (In general, this sequence occurs in the promotor region of a gene, and, when the PPAR binds its ligand, transcription of target genes is increased or decreased, depending on the gene).
Toisaalta taas RXR tekee heterodimeerejä monien muiden reseptorien kanssa kuten esimerkiksi D-vitamiinireseptorin ja kilpirauhashormonireseptorien kanssa.

PPAR funktiota modifioi niiden ligandia sitovan kohdan (domaanin) tarkka hahmo
mikä indusoituu ligandimolekyylien sitoutumisesta ja koko joukosta samanaikaisaktivaattoreita ja samanaikaisvaimentajia - niitten läsnäolosta siis reseptorin funktio voi joko stimuloitua tai vastaavasti estyä.
 •  (The function of PPARs is modified by the precise shape of their ligand-binding domain (see below) induced by ligand binding and by a number of coactivator and corepressor proteins, the presence of which can stimulate or inhibit receptor function, respectively).
 • ENDOGEENIT LIGANDIT
Kehon omia PPAR-ligandeja ovat vapaat rasvahapot ja arakidonihappotuotteet eli eikosanoidit.

PPARbeta/deltan luonnollisia aktivaattoreita , ligandeja_ 
Linolihappo (EFA)  voi aktivoida  myös PPARA-
Oleic adic, öljyhappo ( ravinnosta) voi aktivoida myös PPARA ja PPARG.
Arakidonihappo (EFA)  voi aktivoida myös PPARG.
EPA (EFA) voi aktivoida myös PPARA.
DHA (EFA)
PGA1 endogeeninen prostaglandiini

Prostaglandiinilinjan eikosanoidi aktivoi PPAR gamman. (PPARγ is activated by PGJ2 (a prostaglandin)).
Leukotrieenilinjan eikosanoidi LTB4 ( leukotrieeni B4) taas päinvastoin aktivoi PPAR alfan (leukotriene B4).
On havaittu ,että PPAR gamman aktivaatio eräällä myötävaikuttavalla aineella RS5444 saattaa estää anaplastisen kilpirauhassyövän kasvua. (PPARγ activation by agonist RS5444 may inhibit anaplastic thyroid cancer growth.
 • PPAR GEENIT
Nämä kolme eri PPAR-pää lajia koodautuu eri geeneillä. (The three main forms are transcribed from different genes).
PPAR geenin perinnöllisiä häiriöitä tunnetaan näistä kaikista. ne johtavat jonkin toiminnan puuteeseen jantällaisista seuraa lipodystrofiaa, insuliiniresistenssiä ja /tai acanthosis nigricans- tautia (lipodystrophy, insulin resistance, and/or acanthosis nigricans).

Metabolisten tautien alueelta on seuraavia havaintoja:

PPARgamman erästä mutaatiota on tutkittu ja sille oli tyypillistä alentunut insuliinireseistenssin riski. Joissain väestöissä onkin tällaista alleelia 0.03- 0.12 frekvenssillä.
(PPARγ, a gain-of-function mutation (Pro12Ala)decreased the risk of insulin resistance; it (allele frequency 0.03 - 0.12 in some populations).

Eräs toinen vastaavanlainen mutaatio taas oli tyypillistä lihavuudelle. Eräät muut polymorfiat tässä geenissä assosioituivat kohonneeseen BMI arvoon.
(In contrast, pro115gln is associated with obesity. Some other polymorphisms have high incidence in populations with elevated body mass indexes).
 • PPAR RAKENNE
Muitten tumareseptorien tapaan (NR, nuclear receptors) myös PPAR on rakenteeltaan modulimainen ja siinä havaitaan seuraavia toiminnallisia alueita.
(functional domains)
 • (A/B) N-terminal region, N- pääty
 • (C) DBD (DNA-binding domain), DNA:ta sitova alue
 • (D) flexible hinge region, joustava saranana toimiva alue
 • (E) LBD (ligand binding domain), ligandia sitova alue
 • (F) C-terminal region, C-pääty
DBD
DNA:ta sitovassa osassa on kaksi sinkkisormimotiivia, jotka sitovat DNA:n spesifistä jaksoa, hormonille vastaavaa elementtiä, kun reseptori aktivoituu.

LBD
Tälle jaksolle on ominaista laaja sekundäärirakenne, jossa nähdään 13 alfa- helix silmukkaa ja yksi beeta-tuppi. Luonnolliset ja synteettiset ligandit sitoutuvat tähän domaaniin ja joko aktivoivat tai vaimentavat reseptoria.
 • Lääkkeellinen vaikuttaminen tähän reseptoriin eli moduloiminen (PPAR modulator)
PPAR alfa ja gamma ovat monen markkinoidun lääkkeen kohdemolekyylejä. Esimerkiksi hypolipidemiset fibraatit aktivoivat PPAR alfaa ja antidiabeettiset tiatsolidiinidionit aktivoivat PPAR gammaa. Eräs synteettinen kemikaali perfluoro-oktanonihappo aktivoi PPAR alfaa ja synteettinen perfluorononaanihappo aktivoi molempia PPRA alfaa ja gammaa. Berberiini aktivoi PPRA gammaa.

Näistä enemmän Kts. Glukoosi-blogini, sokeritautilääkkeet.
Englantilainen teksti on Wikipediasta ja sen löytää hakemalla tätä PPAR modulia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar