Leta i den här bloggen

lördag 12 december 2009

Laktaatiomaidon rasvahappokoostumuksen dietääri säätyminen

LÄHDE: Bernard L, Bonnet M, Leroux C, Shingfield KJ, Chilliard Y.Effect of sunflower-seed oil and linseed oil on tissue lipid metabolism, gene expression, and milk fatty acid secretion in Alpine goats fed maize silage-based diets. J Dairy Sci. 2009 Dec;92(12):6083-94.
INRA, UR1213 Herbivores, Site de Theix, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France.

Näyttää olevan olemassa karjaa koskeva tutkimus siitä, miten niiten rehun kautta voidaan vaikuttaa maidossa olevan rasvahappokoostumuksen kirjoon. Maitoa kehkeyttäviä lajeja on tässä katsottu vuohi (caprine) ja lehmä(bovine) , koska niiten tuotteet ovat ihmisruokaa. Ihmisen (human) omaan rintamaitoon vaikuttaminen on tietysti paljon vaikeampaa tieteellisesti määrittää, koska ravinto ei ole kontrolloitua niin tiukasti eikä myöskään ole pelkkää vegetabiilista laatua kuten tässä karjan (herbivora) maitoa koskevassa tutkimuksessa , joka on uunituore(dec 2009).

Olisihan todella hienoa, jos voitaisiin vaikuttaa tietyn rasvahappokoon eliminoitumista rintamaidosta, jos tunnetaan esim. tietty betaoksidaatioheikkous vauvassa.

Suomenna abstraktin ajattelutavasta osia.

DIEETIN LIPIDIEN eli rasva-aineiden tiedetään lisäävän maitorasvan erittymistä ja muuntavan maitorasvan koostumusta imettävissä kiliemoissa.
Tässä tutkimuksessa katsotiin mikä osuus kasvisöljyillä on perifeeristen kudosten ja maitorauhasen lipidien aineenvaihdunnan maitorasvakomposition muutoksiin.

Tutkittiin 14 kiliemoa keskivaiheilla imetysaikaa. Niille annettiin
  • maissipohjaista rehua, jossa ei ollut lisäöljyä(M)
  • auringonkukansiemenöljyä(sunflower oil) 6,1% dieetistä ( MSO)
  • pellavansiemenöljyä (linseed oil) 6,2% dieetistä(MLO)
Kontrolleina toimi ne joilla oli pelkkä maissipohjainen ravinto.
Maidon määrä oli suurempi niissä kiliemoissa, jotka saivat MSO öljyä( 3.37 kontrollit ja 3.62 kg/ pv auringonkukkaöljyä saaneet)

MLO-dieetti, pellavansiemenöljyä sisältänyt ravinto, lisäsi maitorasvojen pitoisuutta (+3.9 g/kg) ja johti 14% nousuun maitorasvojen erittymisessä.

Kasvisöljydieetit, sekä auringonkukansiemenöljyä(MSO) että pellavansiemenöljyä(MLO) sisältänyt dieetti nostivat laktoosi-sokerin erittymistä 12 % ja vastaavasti 8 % verrattuna pelkkään maissidieettiin.

Kasvisöljyt (MSO ja MLO) vähensivät C10 ja C16 rasvahappojen eritystä maitoon( 32% ja vast. 24%) ja lisäsivät C18 rasvahappokokoa maidossa( noin 110 %).

Kasvisöljydieetit ( MSO ja MLO) lisäsivät cis-9,18:1 öljyhapon erittymistä maitoon 25% ja vast. 31% verrattuna kontrolliin(pelkkä maissi).

MSO dieetti lisäsi maitoon erittyvää trans-11, 18:1 öljyhappoa ja cis-9, trans-11. 18:2 rasvahappoa 8.34- ja jälkimmäistä 6.02-kertaisiin määriin. MLO nosti vastaavia rasvahappoja 5.58- ja 3.71 kertaisiin määriin ( verrattuna pelkkään maissipohjaiseen dieettiin) .

MSO lisäsi myös trans-10 18:1 ja trans-10, cis-12 18:2 erittymistä maitoon.

Kasvisöljyt vähensivät seuraavia maitorasvoja: cis-9 14:1/14:0; cis-9 16:1/16:0; cis-9 18:1/18:0; ja cis-9, trans-11 18:2/trans-11 18:1 ja pitoisuuksien suhteita, mutta niillä ei ollut mitään vaikutusta seuraavaan entsyymiin rintarauhasessa:
stearoyl-CoA desaturase mRNA tai vastaava entsyymiaktiviteetti.

Edelleen rasvahappojen erittymisen muutokset eivät liittyneet muuntumisiin seuraavissa seikoissa:
entsyymin mRNA ja entsyymiaktiivisuus seuraavissa entsyymeissä
rintarauhasen acetyl-CoA carboxylase
LPL entsyymi (LPL= lipoprotein lipase)
Rasvahapposyntaasi (fatty acid synthase)
malic enzyme
G3Pdh (glycerol-3-phosphate dehydrogenase activity )

LPL aktiivisuus lisääntyi MSO:sta verrattuna MLO dieettiin.

Käsittelyllä ei ollut mitään vaikutusta G6Pdh ( glucose-6-phosphate dehydrogenase) entsyymin, malic enzyme, malaattientsyymiin,G3Pdh ( glycerol-3-phosphate dehydrogenase) aktiivisuuteen tai LPL mRNA runsauteen ja aktiivisuuteen, acetyl-CoA karboksylaasiin, rasvahapposyntaasiin tai stearoyl-CoA desaturaasiin maksasssa tai rasvakudoksessa.

JOHTOPÄÄTÖKSENÄ tutkijat sanovat, että auringonkukkaöljyn ja pellavansiemenöljyn liittäminen maissipohjaiseen ravintoon muuntaa maidon rasvahappojen eritystä kiliemoissa sellaisella mekanismilla, joka on riippumaton rintarauhasen, maksan tai rasvakudoksen lipogeenisen geenin ekspressoitumisesta.
Lisäksi tiedot antavat viitettä siitä, että rintarauhasen lipidejä kehkeyttävän geenin vasteitten säätyminen runsastärkkelyksisen ravinnon kasvisöljylisällä on erilaista kiliemoissa(CAPRINE) ja imettävässä lehmikarjassa (BOVINE).

Tutkijat eivät anna mitään interpolointia tai vihjetta ihmisten puolelta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar