Leta i den här bloggen

lördag 1 april 2017

Case: Keuhkoödema, akuutti keuhkoendoteelivaurio

 Normaalissa  lipidimembraanin  uudistumisessa osa sfingomyeliini katabolisoituu ja osa  keramidisesta molekyylistä  voi uudelleen palautua  sfingomyeliiniksi kin muta aina pieni osa muodosta S1P- sfingosiini-1 fosfaattia jolla on niitä reseptorejaan. tässä muodolla on  myös puolsutustehtävä,  johon alla oleva artikkeli keskittyy. S1P:n normaali määrä ei ole suuri. Tutkimus osoitti että MSC:t  voivat  vaikuttaa moninaisiin  S1P:iin  liittyviin  geeneihin samanaikaisesti.  Jos  MSC  käytettiin S1P:n ohella  geenivaiktuus oli muutakin kuin vain superpositiota toistensa suhteen, vaan merkitsevämpää tulosta  saatiin.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27994962
PeerJ. 2016 Dec 13;4:e2712. eCollection 2016.

 S1P resptorien säätely ja sfingosiinikinaasien (SphK)  expression säätely akuutissa  keuhkoendoteelisoluvauriossa 

S1P kykenee lisäämään endoteelisolubarrierin vastustuskykyä, resistenssiä. Fysiologisissa pitoisuuksissaan tämä S1P pitää yllä endoteelista barrierifunktiota. Mesenkymaalisten solujen  proliferaatiolla, regeneraatiolla ja  anti-inflamamtorisella aktiivisuudella  näyttää olevan mahdollista säädellä S1P:n homeostaattista kontrollia.  Mesenkymaaliset solut vaikuttivat S1P reseptorien lisääntymsitä , S1P:n pitoisuuden homeostaattisen kontrollin paranemista ja S1P:n metabolisten entsyymien ilmenemistä.

Tutkimus vahvistaa kokemusperäisen pohjan jatkotutkimuksille, joissa  selvitetään  keuhkovaurion endoteelibarrierifunktion kohentamisen tehokkuutta käyttämällä MSC kombinaationa sfingosiini1-fosfaatin kanssa ja  samalla selvitetään niiden mahdollsita synergististä mekanismia. 

KOMMENTTINI:  normaalituote metaboliassa S1P lienee myös molekyyli joka antaa  taaksepäin feed backia   sfinganiini-sfingosiini synteesinopeuteen tässä rondellissa. ja sitä ei voi yksinään  tutkia , hoitaa ja selvittää ottamatta huomioon  sytneesitien haarat. vauriossa  ilemisesti tulee olemaan putetta kaiksita valmiista tuotteista lokaalisesti.  Surfaktanttiavussa annetaan mm dipalmitaatteja,

( niitä käyttää nanotekniikkakin http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/nnm.11.167?src=recsys&journalCode=nnm,  jos ei kaikki hyvksy possun  lipideistä tehtyjä surfaktanttteja hengenpelastukseensa)

Kehon plmitiinihaposta  kondensoituu  aktivoidun seriinin aknssa   ketosfinganiinia (Sa) , josta  tulee sfingosiinia (So), keramideja jne, mutta  myös  suoraakin tietä voi fosforyloitua  S1P-molekyyliä, ksoka sillä on "oma tehtävä" ilm. tuo barrierein vahvistus, eikä vain membraanilipiditehtävä sfingomyeliinina tai keramidijohdoksina, sulfatideina ym) -tässä pitää tarkistaa  rondelli.  1.4. 2017


LÄHDE:  Regulation of S1P receptors and sphingosine kinases expression in acute pulmonary endothelial cell injury. Liu H1, Zhang Z1, Li P1, Yuan X1, Zheng J1, Liu J2, Bai C1, Niu W1.

Abstract

BACKGROUND:

Acute lung injury and acute respiratory distress syndrome (ALI/ARDS) is a severe clinical syndrome with mortality rate as high as 30-40%. There is no treatment yet to improve pulmonary endothelial barrier function in patients with severe pulmonary edema. Developing therapies to protect endothelial barrier integrity and stabilizing gas exchange is getting more and more attention.
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is able to enhance the resistance of endothelial cell barrier. S1P at physiological concentrations plays an important role in maintaining endothelial barrier function. Proliferation, regeneration and anti-inflammatory activity that mesenchymal stem cells (MSCs) exhibit make it possible to regulate the homeostatic control of S1P.

METHODS: By building a pulmonary endothelial cell model of acute injury, we investigated the regulation of S1P receptors and sphingosine kinases expression by MSCs during the treatment of acute lung injury using RT-PCR, and investigated the HPAECs Micro-electronics impedance using Real Time Cellular Analysis.

RESULTS: It was found that the down-regulation of TNF-α expression was more significant when MSC was used in combination with S1P. The combination effection mainly worked on S1PR2, S1PR3 and SphK2. The results show that when MSCs were used in combination with S1P, the selectivity of S1P receptors was increased and the homeostatic control of S1P concentration was improved through regulation of expression of S1P metabolic enzymes.

DISCUSSIONS: The study found that, as a potential treatment, MSCs could work on multiple S1P related genes simultaneously. When it was used in combination with S1P, the expression regulation result of related genes was not simply the superposition of each other, but more significant outcome was obtained. This study establishes the experimental basis for further exploring the efficacy of improving endothelial barrier function in acute lung injury, using MSCs in combination with S1P and their possible synergistic mechanism.

KEYWORDS:

Acute pulmonary endothelial cell injury; Mesenchymal stem cells; S1p receptors; Sphingosine-1-phosphate
PMID:
27994962
PMCID:
PMC5157198
DOI:
10.7717/peerj.2712

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar