Leta i den här bloggen

onsdag 16 november 2011

DHA ja aivovaikutus (2011)

DHA-pitoinen öljy moduloi aivon hemodynaamisia vasteita kognitiivisille tehtäville nuorissa terveissä aikuisissa.


Br J Nutr. 2011 Oct 3:1-6. [Epub ahead of print] DHA-rich oil modulates the cerebral haemodynamic response to cognitive tasks in healthy young adults: a near IR spectroscopy pilot study.

Source

Brain, Performance and Nutrition Research Centre, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, NE1 8ST, UK.

Abstract

The impact of dietary n-3 PUFA on behavioural outcomes has been widely researched; however, very little attention has been given to their impact on brain functioning in physiological terms.
Omega3-sarjan monityydyttämättömien ravintoperäisten öljyjen vaikutusta käytökseen on tutkittu laajasti. Kuitenkin niiden vaikutuksesta aivotoimintaan on annettu hyvin niukalti mitään fysiologisin termein selitettyä tietoa.
A total of twenty-two healthy adults took part in this double-blind, placebo-controlled study, wherein the cerebral haemodynamic effects of 12 weeks of daily dietary supplementation with either 1 g DHA-rich or 1 g EPA-rich fish oil (FO) or placebo (1 g olive oil) were assessed.
Tehtiin kaksoissokko- ja plasebokontrollissa tutkimus, johon osallistui 22 tervettä aikuista. He saivat käyttää 12 viikkoa ravintolisänä joko 1 grammaa DHA rikastetta tai 1 g EPA-rikastetta tai 1 g plasebona toimivaa oliiviöljyrikastetta. Heiltä selvitettiin tämän ravintolisän aivokuoren hemodynaamiikkan kohdistuvat vaikutukset. Miten?
Relative changes in the concentration of oxygenated Hb (oxy-Hb) and deoxygenated Hb were assessed in the prefrontal cortex using near IR spectroscopy (NIRS) during the performance of four computerised cognitive tasks.
Mitattiin prefrontaalisen harmaan aivokuoren Oxy-hemoglobiinin ja deoxygenoidun hemoglobiinin pitoisuuden suhteelliset muutokset neljändatorisoidun kognitiivisen tehtävän suorituksen aikana käyttäen tekniikkana NIRS, lähellä infranpunasäteilyä olevalla alueella toimivaa spektroskopiaa.
Supplementation with DHA-rich FO, in comparison with placebo, resulted in a significant increase in the concentrations of oxy-Hb and total levels of Hb, indicative of increased cerebral blood flow (CBF), during the cognitive tasks.
Plaseboon verrattuna DHA-rikasteinen kalaöljy vaikutti merkitsevän nousun oxy-Hb pitoisuuteen ja totaaliin Hb-tasoon, mikä viittaisi aivoverenkierron lisääntymään kognitiivisten tehtävien suorituksen aikana.
In comparison, no effect on CBF was observed following supplementation with EPA-rich FO, where concentration changes in the chromophores followed the same pattern as placebo.
Sen sijaan EPA-rikasteisen kalaöljyn vaikuttamat muutokset kromoforeihin noudattivat samaa tapaa kuin plaseboöljynkin-
These encouraging pilot data warrant further application of NIRS in this area.
Nämä rohkaisevat piloottitutkimustiedot antavat aiheen NIRS tekniikan käyttöön jatkossakin tällä alueella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar